TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

75’inci Birleşim

19 Nisan 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak on iki oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Turizm Haftası ve turizm sektörünün sorunlarına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, köy enstitülerine,

Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, kuraklık nedeniyle Konya’nın Ereğli ilçesinde üreticilerin ciddi bir sıkıntı içinde olduğuna ve Meclisin kuruluş günü resepsiyonunun ertelemesini üzüntüyle karşıladığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı mahallelerdeki ulaşım sorununa,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Hatay ilinde köylülerin uzun süredir üzerinde yaşamakta oldukları Millî Emlak Müdürlüğüne ait arazilerin tapularını alabilmeleri için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını dilediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale’de AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarını hangi sıfatla ziyaret ettiğini ve bu konuda başlatılan bir soruşturma olup olmadığını öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

 

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli-Çameli yolu ile Denizli-Kale-Muğla yolunun ne zaman bitirileceğini ve Denizli-Antalya çevre yolu yapımına ne zaman başlanacağını öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, birinci derece sit alanı olan Hünkâr Çayırı’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıılıp çıkarılmadığını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki çiftçilerin sorunlarına,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, 23 Nisan resepsiyonunu iptal eden Hükûmetin ve Meclis Başkanının bu tavrını kınadığına,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, değişik kılıklarda Sivas’ın bazı köylerini gezen ve Sivas İrşad Derneğine mensup olduğu tespit edilen kişilerin halkı tedirgin ettiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, pamuk ve benzeri yağlı tohumların üretimini artırmak için sürdürülebilir tarım politikalarının neler olduğunu ve Orman Bakanlığında açık bulunan mühendis kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 23 Nisan resepsiyonun iptal edilmesini şiddetle kınadığına ve yarın Karaman’da başlayacak olan davanın özellikle AKP’li milletvekilleri tarafından izlenmesinin bu olaya karşı sürdürülen sessiz duruşu ortadan kaldırmak olacağına,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin’e seçim döneminde verilmiş olan sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AKP’li yerel yönetimleri engelli haklara saygılı olmaya davet ettiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’deki buğday tarlalarında uzmanlarca virüs olduğu söylenen bir hastalığın söz konusu olduğuna ve önlem alınması gerektiğine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İçişleri Bakanının sözlü ve yazılı sorulara verdiği yanıtların devlet geleneğiyle, Parlamento saygınlığıyla ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, çocuklara yönelik istismarların araştırılması amacıyla kurulan komisyonunun çalışmalarına başlaması için AK PARTİ Grubu ve Meclis Başkanının sorumluluklarının gereğini yapmalarını istediğine ve Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu’nun vefatının 1’inci yıl dönümüne,

 

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK PARTİ Grubunun çocuklara yönelik istismarların araştırılması amacıyla kurulan komisyonunun çalışmalarına başlamasını geciktirmesinin iktidar sorumluluğuyla bağdaşmadığına ve Meclis Başkanının kararıyla 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi olarak düzenleyecekleri 23 Nisan halk resepsiyonuna herkesi davet ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, çocuklara yönelik istismarların araştırılması amacıyla kurulan komisyonunun çalışmalarına başlayacağına ve resepsiyonunun iptal edilmesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanmadığı ve kutlanmayacağı anlamına gelmeyeceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 milletvekilinin, yolsuzlukları önlemek ve kamuoyunda oluşan yolsuzlukların arttığı algısını değiştirebilmek için yapılması gerekenlerin (10/163),

İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır ve 35 milletvekilinin, ülkemizde basın özgürlüğünün önündeki engellerin ve basın özgürlüğünün sağlanması için yapılacak çalışmaların (10/164),

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü yapılanmalarının (10/165),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/283) esas numaralı Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara ve İstanbul'da meydana gelen 4 ayrı terör saldırısı öncesi gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin (11/7) gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın (11/7) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın (11/7) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın (11/7) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başta cinsel istismar olmak üzere, çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/123, 124, 125, 126) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

Başkanlıkça, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/692) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı:279) görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 280),

3’üncü sırasında yer alan, Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/698) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 281),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 278), görüşmelerine başlanarak 3’üncü maddesine kadar kabul edildi, 3’üncü maddesi üzerindeki önergenin oylamasında karar yeter sayısı bulunamadı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın yaptığı açıklaması sırasında HDP Grubuna,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kilis sınırında yapılan çete saldırılarıyla ilgili Hükûmetin hâlâ bilgi vermemiş olduğuna ve Hükûmetin görüşülen kanun tasarısıyla ilgili Meclisi bilgilendirmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hükümetin görüşülen kanun tasarısıyla ilgili Meclisi bilgilendirmesinin şart olduğuna ve bunu yapmamanın Meclise büyük bir saygısızlık, kaliteli yasama mantığına da temelden karşıtlık olacağını düşündüklerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir kanun teklifi ya da tasarısı üzerinde Hükûmetin mutlaka konuşma yapması gerektiğine ve Hükûmetin bu konuşmalarının aynı zamanda uygulamacılara yol ve yön göstereceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapılan oylama işlemi sırasındaki tutumu hakkında usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

Yapılan oylamalar sonucunda karar yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 20 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 03.06’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR              Ali Haydar HAKVERDİ                    Mustafa AÇIKGÖZ

                            Elâzığ                                     Ankara                                            Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye