TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

73’üncü Birleşim

14 Nisan 2016 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çatışmalar nedeniyle harabeye dönen yerleşim yerleri için alınan kamulaştırma kararlarına,

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası’na,

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Kürt siyasetçilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Hazreti Muhammed’i rahmetle andığına ve Enfal katliamının yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, millî bayramların eğlence programı değil, ulusal kurtuluş mücadelesinin, birlik ve bütünlüğün simgesi ve cumhuriyetin temel değerleri olduğuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çanakkale Savaşlarında en çok şehit veren Bursa’ya da İstiklal Madalyası verilmesini talep ettiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’ın İskenderun ilçesinin Denizciler Mahallesi’nin ilçe yapılmasını talep ettiğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, grubunda şampiyon olarak Birinci Lig’e çıkan Afyon Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için başkanlık sistemine dayanan yeni anayasayı desteklediğine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale’de TEDAŞ için bir irtibat bürosu açılarak vatandaşların işlemler için Bursa’ya gitmesini önleyecek bir girişimin olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Karakeçili Vadisi’ndeki HES inşaatının durdurulmasını talep ettiğine,

Hatay Milletvekili Birol Ertem, Millî Eğitim Bakanlığının şube müdürlüğü atamalarıyla ilgili Danıştay kararına neden uymadığını öğrenmek istediğine,

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Suriyeli mültecilerin turistik bölgelere yerleştirilmelerinin turizmi olumsuz etkileyeceğine,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 2016 yılından itibaren iki yıl süreyle Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri İş Dünyası Sözcüsü olarak atanan Nur Ger’i tebrik ettiğine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ören yerlerine, sanat ve kültür alanlarına giriş ücretlerinin çok yüksek olduğuna,

Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, parti binalarını yakmanın, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamanın, belediyelere kayyum atamak ve siyasetçileri tutuklamanın sivil darbe olduğuna,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, art niyetli işverenlerin İŞKUR üzerinden işçi almak suretiyle işçilik maliyetlerini düşürdüklerine ve bu konuya çözüm bulunması gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, İdil’de duvarlara, kapılara gayriahlaki sözler yazan zihniyeti ve kişileri kınadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ege Denizi’ndeki Türk adalarında Yunanistan’ın işgalinin devam ettiğine ve Hükümetin bu konudaki tavrını açık bir şekilde ortaya koyması gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin El Enfal operasyonlarını soykırım olarak tanıması gerektiğine ve AKP tarafından devreye konan darbe konseptinin devam ettiğine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için yapılması gerekenlerin (10/157),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarının gerçekleşmesi sürecinde adli ve idari ihmallerin, açıkların ve varsa kasıtların (10/158),

Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve 23 milletvekilinin, doğu ve güneydoğu illerinde uygulanan fiilî olağanüstü hâl durumu nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkların  (10/159),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 14/4/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, 10/10/2015 tarihinde DAİŞ tarafından Ankara Garı önünde gerçekleştirilen Ankara katliamının tüm boyutlarıyla araştırılması, ihmal ve kasıtların açığa çıkarılması ve tarihin en kanlı saldırılarından biri olan bu katliamın karanlıkta kalmaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1740 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 14 Nisan 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/5), (11/6), (11/8) ve (11/7) esas numaralı Gensoru Önergelerinin Genel Kurulun 18 Nisan 2016 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının sırasıyla 1, 2, 3 ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin bu birleşimde yapıImasına; 277 ve 278 sıra sayılı Kanun Tasarılarının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüsülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Murat Alparslan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Meclis İdare Amiri Salim Uslu’ya annesinin, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’a babasının vefatları nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna ve Kilis’te yapılan çete saldırılarıyla ilgili istenen bilgilendirmenin yapılmamasının Hükûmetinin saygısızlık düzeyini gösterdiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, dokunulmazlıklarla ilgili geçici düzenlemeyi destekleyeceklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Hakan Çavuşoğlu ile 115 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/694, 1/689, 2/393, 2/403, 2/404, 2/899, 2/922, 2/923) (S. Sayısı:273), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yerinden sarf ettiği ifadeleri sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 14/4/2016 tarihli bugünkü birleşiminde 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine, daha önce çalışmasına karar verilen 15 Nisan 2016 Cuma günü toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.08’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                       İshak GAZEL

                         Osmaniye                                                                                         Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye