TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

72’nci Birleşim

13 Nisan 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak on oturum yaptı.

 

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, 10 Nisan Laiklik Günü’ne,

Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Kutlu Doğum Haftası’na,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Kahramanmaraş’ta Suriyeli mülteciler için yapılacak konteyner kente,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan uzman yardımcılığı sınavını kazanan 20 kişinin yaklaşık dört aydır işe başlatılmadığına,

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kutlu Doğum Haftası’na,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, 4/C statüsünde çalışanların sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, “Nimri’de Yeniden Hayat” projesiyle Yves Rocher Vakfı’nın düzenlediği yarışmada dünya birinciliğini kazanan Mimar Özgül Öztürk Aksu’yu tebrik ettiğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin sorunlarına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Toygar Mahalle’sine bir PTT tahsilat veznesi açılmasını talep ettiğine,

 

 

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, yetkililerin Fukuşima kazasından ders çıkarması gerektiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 31 Mart Olayı’nın yıl dönümüne ve millî iradeye karşı  tüm darbe girişimlerini lanetlediğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığının kamu-özel ortaklığıyla şehir hastaneleri kurmasına,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin İl Müftülüğü ile Mersin Millî Eğitim Müdürlüğünün bazı uygulamalarına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Amasya’daki Yeni Çeltek Maden İşletmesinde 220 işçinin dokuz gündür açlık grevinde olduğuna,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 23 Nisan’da Mecliste yapılacak resepsiyonun ertelenmesini kınadığına,

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 10 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul’da açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk akıllı stadının hayırlı olmasını temenni ettiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana’nın Ceyhan ilçesinin Üçdutyeşilova köyündeki rayiç bedellerle ilgili sıkıntı hakkında bir düzenleme ve hayvanlara karşı işkence, eziyet, cinayet gibi eylemlerle ilgili daha caydırıcı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine, 

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan’ın bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kilis’e düşen roketlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine, Hükûmetten Suriye sınırındaki vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak için daha kararlı adımlar atmasını beklediklerine ve çocuk istismarlarıyla ilgili araştırma komisyonunun faaliyetlerinin bir an evvel başlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına çağrıda bulunduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin açık bir şeklide Meclis iradesini vesayet altına almayı içerdiğine, sınırdan IŞİD ve çete saldırılarının devam ettiğine ve bu saldırıların AKP eliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığına,

 

 

 

 

 

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği teklifi gündeme geldiğinde milletvekilleri tarafından değerlendirileceğine, Parlamentoyu itham eden açıklamaları talihsiz bulduğuna, Kutlu Doğum Haftası’na ve toplumun tüm katmanlarında terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, tekraren, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tekraren, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 31 milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin nedenlerinin ve olumsuz etkilerinin (10/154),

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 32 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların toplum sağlığına etkilerinin (10/155),

Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 33 milletvekilinin, 6360 sayılı Kanun sonrası yerel yönetimlerde yaşanan sorunların (10/156),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara ve İstanbul'da meydana gelen 4 ayrı terör saldırısı öncesi gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında (11/7),

CHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini düşürdüğü ve çocuklara yönelik istismar vakalarının artmasına neden olduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında (11/8),

Gensoru açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

(10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; daha önce verilen üç aylık çalışma süresini doldurması nedeniyle İç Tüzük’ün 105’inci maddesine göre Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

HDP Grubunun, 13/4/2016 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve arkadaşları tarafından, mülteciler meselesine dair artan sorunların tespit edilmesi, bölge halkının hassasiyetlerinin, tedirginliklerinin ve taleplerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1725 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 12/4/2016 tarihinde İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve arkadaşları tarafından, İranlı bir iş adamının Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddialarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (474 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 13 Nisan 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Antalya Milletvekili Atay Uslu, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar ile Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hükûmetin Kilis sınırındaki çete saldırıları ve sınır ihlalleriyle ilgili Genel Kurulu ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğine,

Trabzon Milletvekili Salih Cora, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Hakan Çavuşoğlu ile 115 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/694, 1/689, 2/393, 2/403, 2/404, 2/899, 2/922, 2/923) (S. Sayısı:273), görüşmelerine devam edilerek 24’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 248) görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 19’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kilis’e yönelik çete saldırıları ve sınır ihlalleriyle ilgili Hükûmetin Genel Kurulu ve kamuoyunu bilgilendirmesini ısrarla talep etmelerine rağmen bu isteğin yerine getirilmediğine ve IŞİD’in Türkiye içerisinde 70 ilde uyuyan hücrelerinin olduğu ve HDP ile CHP bürolarına saldırmak üzere hazırlık içerisinde oldukları iddialarına,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Amasya Yeni Çeltek Maden İşletmesindeki sorunun çözülmesinden memnuniyet duyduğuna,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Amasya’daki Yeni Çeltek Maden İşletmesinin durumuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.18’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL              Mücahit DURMUŞOĞLU                      Ömer SERDAR

                          Kütahya                                Osmaniye                                            Elâzığ

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye