TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

70’inci Birleşim

11 Nisan 2016 Pazartesi

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 12 Nisan 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 14.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                                 

                         Osmaniye                                                                                                                Kâtip Üye