TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

68’inci Birleşim

6 Nisan 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutladıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne,

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kayseri’ye,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, mültecilerin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’nin verdiği sözü tutarak esnafa 30 bin Türk lirası faizsiz kredi uygulamasını tekrar başlatması gerektiğine,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana’nın Kozan ilçesinin Kayhan köyünde su arıtma tesisi nedeniyle koku olduğuna ve atık suyla sulanan bahçe ve tarlalardan dolayı ciddi bir sorun yaşandığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Hükûmetin bir an evvel BAĞ-KUR primlerini makul bir seviyeye getirmesi ve ekonomiyi canlandırmak için esnafın ve küçük işletmelerin yükünü hafifletmesi gerektiğine,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 96’ncı yıl dönümüne,

 

 

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Akhisar halkının, ilçe merkezinde kurulacağı söylenen 5 bin kişilik sığınmacı kampını istemediğine, 

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya’nın Taşova ilçesinin sağlıkla ilgili sorunlarına,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının Adana’nın tarım geleceği hakkında ne düşündüğünü ve Millî Eğitim Bakanlığının Adana’nın Aladağ ilçesi Büyüksofulu beldesinde lise yapmak planı olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bazı mesire yerlerinin belirli bir bedel karşılığı özel şahıslara verilmesini doğru bir uygulama olarak görmediğine,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik çirkin ve saygısız ifadelerinden dolayı kınadığına,

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa’nın fethinin 690’ıncı yıl dönümüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik ifadelerine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, kistik fibrozis hastalarının tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, herkesin kendi tabiatına göre davrandığına ve konuştuğuna,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik ifadelerinin siyasi etik kurallarına uymadığına ve özür dilemesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, yurt dışında çalışan işçilerin emeklilik primlerini yurt dışı borçlanmasıyla ödemek istediklerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için 5510 sayılı Kanun’da bir düzenleme yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Yaylayolu köyünün içinden geçen yolun maden taşıyan kamyonlar tarafından kullanılması nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve Murtaza Köyü ile Hacıabdullah kasabası arasındaki yolun yapılması gerektiğine,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çiftçilerin, ürünlerini sattıkları tüccarın KDV’sini ödememesi nedeniyle zor durumda kaldıklarına ve bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini rica ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınadığına,

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik çirkin ve edep dışı ifadeleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğine ve sivil toplum örgütlerinin bu olayı gündemlerine almalarını beklediğine,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik ifadelerinin çarpıtılıp başka bir anlama çekildiğine,

Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik ifadelerinin siyasi tarihimizde kara bir leke olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, dün hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Cumhurbaşkanı ile AKP Grubunu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ağır eleştirileri nedeniyle kınadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne;

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne, AKP Hükûmetinin hukuk dışı bir şekilde sürdürdüğü sokağa çıkma yasaklarıyla uyguladığı devlet terörünün devam ettiğine ve Silopi’de yaşanan hadiselere,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’ne, terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerine teşekkür ettiğine, şehitlere rahmet dilediğine ve Türkiye’nin terörle mücadeleden galibiyetle çıkacağına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Silopi’de yaşanan hadiseleri “terörle mücadele” adı altında meşrulaştırmaya çalışan, oluşturdukları yıkım tablosunu tarih önünde normalleştirmeye çalışan bir Hükûmet ve AKP pratiğiyle karşı karşıya olunduğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarının (10/145),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, arı yetiştiricileri ve bal üreticilerinin sorunlarının (10/146),

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, nükleer enerji santrallerinin insan sağlığı ve doğal çevreye vereceği zararlar ile dışarıya bağımlı olması nedeniyle yaratacağı her türlü zararın ve güvenlik risklerinin (10/147),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 6/4/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Maraş’ta yapımına başlanan 25-27 bin kişilik AFAD kampının yapım amacının, bölgenin ekolojik, etnik, mezhepsel ve demografik yapısına etkilerinin ve bölge halkının kampla ilgili taleplerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1643 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 6 Nisan 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Ergene Nehri’ni kirleten kaynakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/62) esas numaralı Meclis Araştırma Önergesi’nin,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 6 Nisan 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 2’nci sırasına, yine bu kısımda bulunan 186 ve 248 sıra sayılı Kanun Tasarılarının ise yine bu kısmın 3 ve 4’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596) ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporlarının (S. Sayısı: 149), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Hakan Çavuşoğlu ile 115 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba ile 7 Milletvekilinin; Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/694, 1/689, 2/393, 2/403, 2/404, 2/899, 2/922, 2/923) (S. Sayısı:273), görüşmelerine başlanarak tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı.

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/619) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 186),

4’üncü sırasına alınan, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 248),

5’inci sırasına alınan, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 170)

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Danışma Kurulunun, 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Genel Kurulun 1/4/2016 tarihli 65’inci Birleşiminde kabul edilen 17’nci maddesinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca yeniden görüşülmesine dair Hükûmet adına Başbakan Yardımcısının talebinin Danışma Kurulunca uygun görüldüğüne ilişkin görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Hükûmetin, 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 17’nci maddesinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi istemi kabul edildi.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 28’inci maddesine bağlı (3) numaralı fıkrasıyla ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 30’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi olarak İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun toplumda ayrımcılığın, kutuplaştırmanın ortadan kaldırılabileceği bir ortamın oluşmasına katkı sağlamasını ve kanunun hayırlı olmasını dilediğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun insan haklarına aykırı yaklaşımları ortaya çıkaracak, Türkiye’de yaşanan bütün sorunlara karşı çözüm gücü olabilecek bir kurum hâline dönüşmesini arzuladıklarına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun insan hakları alanında olumlu sonuçlar vermesini temenni ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun Türkiye’nin insan haklarına ilişkin standartlarını yükselteceğini ümit ettiğine,

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı’na katkı ve destek sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine,

Muş Milletvekili AhmetYıldırım, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

273 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun olarak görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumumda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 7 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.22’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Ömer SERDAR               Bolu                                Elâzığ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye