TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

58’inci Birleşim

10 Mart 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Murat Emir, sağlıkta cepten yapılan harcamalara,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, güvenlik politikalarının hukuki boyutuna,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana ilinin problemlerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Sur ilçesinde devam eden operasyonların başarıyla tamamlanarak 271 teröristin öldürüldüğüne ve operasyona katılıp şehit olan askerler ile güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet dilediğine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın birçok köyünde cep telefonlarının çekmediğine ve Malatya’daki şebekelerin güçlendirilmesini talep ettiklerine,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli’de kiralık ve dağınık durumda olan vergi dairelerinin ne zaman toplu olarak hizmet vereceğini, Denizli’de devlete ait birçok yerin TÜRGEV’e bağışlanacağı söylentilerinin doğru olup olmadığını ve Denizli’ye yapılma sözü verilen 25 bin konut için TOKİ’ye taşınmaz devri yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

 

 

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesi Karakapı köyüne öğretmenleri götürürken kaza yapan servis aracındaki yaralı öğretmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve çok sayıda kapalı köy okulu olduğuna,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, birinci öğretimden harçlar kaldırılırken ikinci öğretimde okuyan öğrencilerden harç alınmaya devam edilmesinin adaletsiz bir uygulama olduğuna ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, iç turizmi geliştirme konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine ve Fethiye’ye ne zaman stadyum yapılacağını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’deki çeltik üreticilerinin sorunlarına ve Hükûmeti, çiftçiye desteğe davet ettiğine,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cemevlerinin elektrik ile su faturalarının Diyanet İşleri Başkanlığınca karşılanması ve din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgili kararlarının acilen uygulanmasını talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, 2016 yılı bütçesinin adil ve şeffaf harcanması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak denetim görevlerini sonuna kadar yerine getireceklerine ve Hükûmetin, mültecilerle ilgili AB liderleriyle yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi vermesi gerektiğine,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Develi Belediyesinin, bünyesindeki taşeron firma işçilerinden asgari ücret artışının iadesini istediğine ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Sağlık Bakanlığının Mersin ilindeki yatırımlarına,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yasa dışı bir örgüt tarafından, 7-8 Mart tarihlerinde Ankara’da Hilafet Konferansı düzenlendiğine ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin buna neden göz yumduğunu öğrenmek istediğine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle Karadeniz’in pek çok yerinde vatandaşların tapulu arazilerine bedelsiz el konulduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Parlamentolar Arası Birlik Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek üzere İstanbul Milletvekili Süleyman Sencer Ayata’nın üyeliğinin Başkanlık Divanınca uygun bulunduğuna,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan yedek üyelerin isimlerine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başkanlıkça, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu  tali komisyon olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilen (2/852) esas numaralı Kanun Teklifi’nin geri alındığına ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, ülkemizde giderek artan toplumsal şiddet ve ruhsal rahatsızlıkların ve antidepresan kullanımının (10/111),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 28 milletvekilinin, hasta mahkûmların sorunlarının (10/112),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 26 milletvekilinin, İstanbul’a göçün yarattığı kentsel sorunların (10/113),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, gündemin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 10 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde 123, 136, 148, 176, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 ve 25 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ve yukarıdaki işlerin tamamlanması hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15, 16 ve 17 Mart 2016 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasına; 22 Mart 2016 Salı günkü birleşiminde bir saat süreyle sözlü soruların görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

HDP Grubunun, 4/3/2016 tarihinde Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve arkadaşları tarafından, Türkiye'de kadın mülteci ve sığınmacıların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için gerekli önlem ve politikaların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1327 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 10 Mart 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay seçildi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov’a Başkanlıkça "Hoş geldiniz." denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasına alınan, 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/481) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 123), görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Anlaşma ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/518) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 136), görüşmeleri tamamlanarak,

4’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/525) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 148), görüşmeleri tamamlanarak,

 

 

 

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan Borca İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/611) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 176), görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/299) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 13), görüşmeleri tamamlanarak,

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/300) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 14), görüşmeleri tamamlanarak,

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 15),

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 16),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/306) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 17),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/305) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 20),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/309) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 21),

13’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/311) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 22),

 

 

 

14’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/314) ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (S. Sayısı: 23),

15’inci ırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/329) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 25),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Brüksel’deki Avrupa Birliği zirvesindeki görüşmelerin ardından dile getirdiği “Kayseri pazarlığı” sözlerine ve Kayserililerin hiçbir zaman insan hayatı üzerinden pazarlık yapmadığına,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Kayseri pazarlığı” sözleriyle Kayseri insanının zekâsını ve çalışkanlığını ifade ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 13 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 13 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, siyasi partilerin farklı düşünmesinin doğal olduğuna ve bütün toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurularak geçmişe ve güncele dair hakikatlerin araştırılması ve gerçeklerle yüzleşme süreçlerinin işletilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, UEFA Avrupa Ligi’nde Braga karşısında galip gelen Fenerbahçe’yi kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 22 Mart 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 22.02’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                                  İshak GAZEL

                          Balıkesir                                                                                          Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye