TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

56’ncı Birleşim

8 Mart 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Denizli Milletvekili Melike Basmacı,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu,

İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç,

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan,

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak,

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grubu olarak,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Grubu olarak,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz,

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık,

Batman Milletvekili Saadet Becerekli,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıklarına;

Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ve vefat eden Trabzonlu din âlimi Ahmet Yaşar Hoca Efendi’ye Allah’tan rahmet dilediğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, cumhuriyetin ilanından itibaren tüm kadın milletvekilleri ile aydınlanma mücadelesinin kahramanı Bahriye Üçok’u selamladığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre söz alarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ve uzlaşma yolu kullanılarak bazı şirketlerin vergi cezalarının sıfırlandığına,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la karşılıklı olarak bir konuyu değerlendirirken bazı sözler sarf ettiğine ama konuşmaların siyasi eleştiri sınırları içerisinde yapılmasının doğru olacağına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, siyasi maksatla söylemiş olduğu kastını aşan ifadeleri için özür dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri kabul edildi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 14’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Samsun Milletvekili Hayati Tekin’in 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 14’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 15’inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına ve judo dalında Ümitler Avrupa Kupası’nda 3’üncü olan Mine Kalender’i kutladığına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın devlet adamlarına verilen hediyelerin kaydıyla ilgili sorusuna verdiği cevaba,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, cinsiyetçi bir dil kullanılmaması ve erkeklerin, kadınları bir birey olarak tanımlama alışkanlığı edinmesi gerektiğine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Hilafet Konferansı sırasında cumhuriyete, Atatürk’e ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ağır hakaretlerde bulunulduğuna ve Hükûmetin bu konuda bir tedbir alıp almadığını ve soruşturma başlatıp başlatmadığını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İdil’de şehit olan 2 polis ile Kilis’te bir roket mermisiyle hayatını kaybeden yurttaşa Allah’tan rahmet, yaralı 3 polise acil şifalar dilediğine, CHP Grubu olarak terörün her türlüsüne karşı olduklarına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İdil’de PKK terör örgütünün saldırısı neticesinde şehit olan 2 polis ile IŞİD terör örgütünün Kilis’e fırlattığı 8 roket mermisiyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dilediğine ve şehit olan polislere şehitlik statüsünün verilmesinin geciktiği haberleriyle ilgili Hükûmetten açıklama beklediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmetinin sahaya sürmüş olduğu savaş konseptinin her geçen gün yeni canlar almaya devam ettiğine, Sur’da yaşanan insanlık dışı tablonun sorumlusunun da AKP Hükûmeti olduğuna ve insanlığa karşı işlediği bu savaş suçlarının hesabını vereceğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İdil’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 2 polis ile Kilis’te IŞİD bölgesinden atılan roket mermisiyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet dilediğine ve devletin, hukuk temelinde, insani normlara uygun bir tarzda terörle mücadeleyi sürdürdüğüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki sempozyumlara katılmak üzere Türkiye’de bulunan ve Genel Kurulu ziyaret eden savaş kurbanı Bosnalı kadınlara “Hoş geldiniz.” dediğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, muhalefet milletvekili olarak bazı verilere ulaşmakta güçlük çektiklerine ve 2012 yılından 2016 yılına kadar Türkiye ile Suriye arasındaki ihracat ve ithalat rakamlarını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grubu olarak, Genel Kurulu onurlandıran Bosnalı kadınları selamladıklarına ve hak arama mücadeleleri önünde saygıyla eğildiklerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, AK PARTİ Grubu olarak, Genel Kurulu ziyaret eden savaş kurbanı Bosnalı kadınlara “Hoş geldiniz.” dediklerine ve yaşadıkları acıların bir daha yaşanmamasını dilediklerine,

Batman Milletvekili Saadet Becerekli, HDP Grubu olarak, Genel Kurulu ziyaret eden savaş kurbanı Bosnalı kadınlara “Hoş geldiniz.” dediklerine ve onların şahsında savaşlarda zarar görmüş bütün kadınları selamladığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP’li bir milletvekilinin, Cumhurbaşkanının bazı ifadeleriyle ilgili kürsüde dile getirdiği düşünceleri nedeniyle kendisinin Mecliste olmadığı bir zamanda hakarete varan söylemlerde bulunduğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine;

Maliye Bakanı Naci Ağbal, herhangi bir millete ve dine karşı özel olarak olumsuz bir düşünce içinde olmadığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın okuduğu şiire taşıyabileceğinden daha fazla politik anlam atfetmenin uygun bir tavır olmadığına ve AK PARTİ’nin nefret suçlarıyla mücadele konusunda yaptıklarının ortada olduğuna,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, okuduğu şiirden maksadını aşacak ve bazı arkadaşlarını üzecek şekilde bir anlam çıkarılmış olmasından dolayı üzgün olduğuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, etnik eleştiriler yapılmaması gerektiğine ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Türkiye ile Suriye arasındaki ihracat ve ithalatın hangi gruplarla yapıldığını, hangi sınır kapılarının kullanıldığını ve bu ihracat ve ithalat mallarının içeriğinin ne olduğunu öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın, Samsun Milletvekili Hayati Tekin’in 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini yanlış anladığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından çok sayıda sorunun cevapsız bırakıldığına ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki eleştiri ve uyarılarıyla ilgili bir açıklama beklediklerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, soruları elinden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağına, cevabını vermediği her konuyu yazılı olarak ileteceğine ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın 5’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Abdullah Gül Müzesi’nin Kayseri’de açılacağına, gelen her türlü hediyenin kayda girdiğine ve bu uygulamanın bir teamül olarak devam edeceğini düşündüğüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başkanlık Divanı olarak, İdil’de şehit olan polislere Allah’tan rahmet dilediklerine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, savaş kurbanı Bosnalı kadınların acılarını paylaştıklarına,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, hangi dine, hangi inanca mensup olursa olsun bu topraklarda yaşayan insanların, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının saygıdeğer olduğuna,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 9 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.47’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU               Sema KIRCI                                    Zihni AÇBA

                         Osmaniye                                Balıkesir                                            Sakarya

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                           Özcan PURÇU

                          Nevşehir                                                                                             İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye