TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

55’inci Birleşim

7 Mart 2016 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 14’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan,

Artvin Milletvekili İsrafil Kışla,

7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne;

Manisa Milletvekili Özgür Özel, 7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç’in ölüm yıl dönümüne ve Türkiye'de basın özgürlüğü adına bir ilerleme değil gerileme söz konusu olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, YÖK üyesi olan Hayati Develi’nin Alevi inancıyla ilgili yazmış olduğu ve nefret suçu barındıran kitabını ve zihniyeti kınadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir’in 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, daha önce oluşan ortak mutabakat sonucu kaba ve yaralayıcı sözlerin kullanılmaması konusunda özenli tavırlarını sürdüreceklerine ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’a başarılar dilediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, konuşulan dilin kişinin kimliğini ortaya koyduğuna ve kürsüde konuşma yapan herkesin partisini ve Meclisi düşünmesi, kullandığı dili bunun üzerine kurması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, muhalefetin Hükûmeti eleştirmesinin normal olduğuna ve siyasetin bir nezaket ve vicdan işi olduğunun unutulmaması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiye Allah’tan rahmet, yaralı işçiye de acil şifalar dilediğine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahallelere yönelik yapılan bombardımanlarda çok sayıda yurttaşın yaralandığına ve bir an önce hastanelere nakledilmeleri gerektiğine,

 

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 9’uncu maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “kürdistan” ve “Kürt illeri” ifadelerini reddettiklerine ve AKP Grubunun, kişileri bu kadar savunurken milletin değerlerine sahip çıkmadıklarına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, “kürdistan” ifadesiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin daha önceki söylemleri ile şu andaki söylemlerinin farklı olduğuna ve siyasette tutarlılığın bir erdem olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın belirttiği gibi “kürdistan” ifadesiyle ilgili olarak yasal ya da anayasal açıdan herhangi bir sakıncanın söz konusu olmadığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın gösterdiği hassasiyeti çok doğru bulduğuna ve ülkeyi yönetenlerin Anayasa, yasalar ve idari bakımdan düşünerek konuşmaları gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanının 2013 tarihinde dönemin Başbakanı iken yaptığı, güçlü bir Türkiye’nin eyalet sisteminden korkmaması gerektiğini vurgulayan konuşmasına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın söyledikleri sözlerin anlamını başka yerlere çekmenin doğru olmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Van Milletvekili Adem Geveri’nin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Meclis TV çalışanları ile stenografların hem insan kaynağı olarak takviye edilmesi hem de özlük hakları ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Van Milletvekili Adem Geveri’nin 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Kurul çalışmaları sırasında görev yapan Meclis çalışanlarıyla ilgili ilk Başkanlık Divanı toplantısında bir açılım beklediğine,

Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, büyük ve zor bir coğrafyaya sahip olduğumuza ve kara yollarının durumunun çok iyi olduğuna,

 

 

 

 

 

Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, başörtülü ve başörtüsüz milletvekili ayrımı yapılmasını istemediğine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 7’nci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Denizli Milletvekili Şahin Tin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 8’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklaması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 10’uncu maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’ın 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 10’uncu maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Van Milletvekili Adem Geveri, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

 

 

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 12’nci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’in 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 13’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın;

Bütün siyasi parti gruplarının kaba ve yaralayıcı sözlere karşı olduğuna ve bundan sonraki süreçte Meclisin seviyesi bakımından son derece güzel bir müzakere ortamı sağlanacağını düşündüğüne,

“Kürdistan” ve “Kürt illeri” ifadelerinin bağlamından koparılarak tarihî ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade, Türkiye sınırları içerisindeki bir bölgeyi ayrı bir hukuki ve siyasi varlık biçiminde zikretmenin doğru olmadığına,

Genel Kurulda konuşmacıların sözlerinin herkes tarafından tam olarak anlaşılması ve tutanaklara geçebilmesi için ortak ve aynı zamanda resmî dilimiz olan Türkçenin kullanılmasının anayasal bir mecburiyet olduğuna,

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki bor madeninde gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden Hacı Demirel’e Allah’tan rahmet, yaralı Kadir Aslan’a acil şifalar dilediğine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığına, bütçenin millete ve Hükûmete hayırlar getirmesini temenni ettiğine ve Meclisin bütün çalışanları ile televizyon aracılığıyla görüşmeleri takip eden tüm vatandaşlara teşekkür ettiğine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 8 Mart 2016 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere 00.06’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye