TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

53’üncü Birleşim

5 Mart 2016 Cumartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak altı oturum yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

Dışişleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Millî Eğitim Bakanlığı,

Yükseköğretim Kurulu,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

Üniversiteler:

Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Celâl Bayar Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi;

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri;

Kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Maliye Bakanlığının, şeffaflık ilkesi gereğince belediyelere yaptığı yardımları açıklaması gerektiğine ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında da ilkokullarda ders kitaplarının parasız verildiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, muhalefetin Hükûmeti eleştirmesinin normal olduğuna ve Hükûmetin cumhuriyet tarihi geleneklerine ve kurallarına dikkat etmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Türkiye'nin, AKP Hükûmeti eliyle âdeta bir operasyon sahasına döndüğüne ve bir basın kurumuna kayyum atanmasının basın özgürlüğü açısından utanç verici olduğuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in sosyal medyada paylaştığı bazı ifadelere,

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çevre ve Şehircilik Bakanının bir kadın olmasından memnuniyet duyduklarına ve Cizre ile Silopi’deki anaların, bir insanın, bir kadının, bir evladın değerinin bir TOKİ dairesiyle ölçülüp ölçülemeyeceğini sorduklarına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP Grubuna mensup 6 milletvekilinin Cizre’de yaptıkları görüşme ve gözlemlere ve orada çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olunduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, bir medya kuruluşunun önünde güvenlik kuvvetleri tarafından darbedilen kadınlarla ilgili Hükûmetin ne düşündüğünü öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Zaman gazetesine kayyum atanmasına ve son zamanlarda şirketler ile basın yayın kuruluşlarına kayyum atamalarında çok afaki ücretler takdir edildiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, toplantı ve gösteri hakkını kullanmak üzere toplanan yurttaşlara güvenlik güçleri tarafından orantısız müdahaleler yapıldığına ve devletin toplantı ve gösteri yapma hakkına saygı duyması gerektiğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın sekizinci tur görüşmelerinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, kadına karşı şiddetin başı açık veya başı örtülülere yapılan şiddet olarak ayrılmasına karşı olduğuna ve Cumhurbaşkanı, Başbakan veya AK PARTİ’nin hiçbir üst düzey yöneticisinin baş örtüsünü bir istismar aracı olarak kullanmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 6 Mart 2016 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 01.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                                                 Zihni AÇBA

                             İzmir                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                                 Fehmi KÜPÇÜ

                          Balıkesir                                                                                             Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye