TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

52’nci Birleşim

4 Mart 2016 Cuma

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak beş oturum yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

Millî Savunma Bakanlığı,

Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

Türk Standartları Enstitüsü,

Türk Patent Enstitüsü,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,

Türkiye Bilimler Akademisi,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mardin Nusaybin’de yapılan saldırıda şehit olan 3 polise Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, her milletvekilinin, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü terör karşısında iradelerini kullanacağını umduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, şehit olan tüm asker ve polislere Allah’tan rahmet dilediğine, Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün her türlüsünü lanetlediklerine ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mardin Nusaybin’deki terör saldırısını kınadığına, teröre karşı mücadelenin demokratik zeminleri savunmak durumunda olan herkesin görevi olduğuna ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Genel Kurulun pazar günkü çalışma saatlerinin Hristiyan milletvekillerinin ayinlerine katılabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini talep ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Cumhurbaşkanının Halkların Demokratik Partisine yönelik basında yer alan bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklaması ile Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanının Türkiye gündemini işgal eden anlayışından çıkılması gerektiğine ve Gine’de sarf ettiği bazı ifadelerinin dış politika açısından uygun olmadığına,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı açıklaması ile Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hükûmetin muhalif bir çizgide yayın yapan bütün basın kurumlarını susturmaya çalışmasının kabul edilemez olduğuna, bu darbe anlayışını kınadığına ve Cumhurbaşkanı ile Hükûmeti bu yanlış tutumdan vazgeçmeye çağırdığına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli’nin 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Siirt Milletvekili Yasin Aktay, tekraren, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk’ün 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 5 Mart 2016 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere 22.48’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                        Sema KIRCI

                         Osmaniye                                                                                         Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye