TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

51’inci Birleşim

3 Mart 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak altı oturum yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Rekabet Kurumu,

 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Orman Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Türkiye Su Enstitüsü,

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in basında yer alan bir beyanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 3 Mart hilafetin kaldırılması ve eğitim öğretimin birleştirilmesiyle ilgili devrim yasalarının kabullerinin 92’nci yıl dönümlerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP’nin genel siyasetiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile Hükûmetten farklı açıklamalar yapıldığına ve Hükûmetin çözüm süreciyle ilgili tutumunu, bundan sonraki yol haritasını ve çözüm süreciyle ilgili bir politika değişikliği olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, İskenderun Demir Çelik Fabrikası özelleştirildiğinde işçilere verilen hisselerin değerinin sermaye artırımı nedeniyle düşmesinin mağduriyet yarattığına ve bu konuda Hükûmetten bir çözüm beklediklerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

 

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili Hükûmetin mevcut pozisyonunu ve Cumhurbaşkanlığı ile Hükûmet tarafından yapılan farklı açıklamalardan hangisini dikkate almaları gerektiğini öğrenmek istediğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Erhan Usta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Salihli Kurşunlu termal bölgesinin yakınına HES yapılmasının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın altıncı tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın tutumunun İç Tüzük’ün 64 üncü maddesine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 4 Mart 2016 Cuma günü saat 11.00’de toplanmak üzere 21.50’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ           Ali Haydar HAKVERDİ               Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Nevşehir                                  Ankara                                           Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye