TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

48’inci Birleşim

29 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak üç oturum yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) görüşmelerine devam edilerek;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Karayolları Genel Müdürlüğü,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,

Devlet Personel Başkanlığı,

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu,

2016 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2014 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak 1993 yılında Muş’un Korkut ilçesinin Vartinis köyünde yaşanan insanlık dışı katliamı kınadıklarına, bu olayla ilgili davanın hâlâ sonuçlanmamasının utanç kaynağı olduğuna, 90’lı yıllarda köylerde yapılan katliamların bugün AKP Hükûmeti eliyle ilçelere ve illere taşındığına ve tarih önünde hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklarına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, siyasi konjonktürdeki gelişmelere bakıldığında olayları yorumlamakta güçlük çektiğine ve Hükûmetle ilgili farklı bir süreç mi geliştiğini öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliye kararıyla ilgili farklı değerlendirmeleri olduğuna ve bakanların bu konudaki görüşlerini öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü savunmanın herkesin görevi olduğuna ve eski bir Ulaştırma Bakanı olarak ulaştırma sektörüne hizmet eden herkese teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başbakanlığın, 2015 yılı Haziran ayında yapılan 104’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul edilen, 12/6/2015 tarihli ve 204 sayılı Kayıt Dışı Ekonomiden Kayıtlı Ekonomiye Geçişe İlişkin Tavsiye Kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Örgütü Ana Sözleşmesi gereğince, tezkere eki üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın üçüncü tur görüşmelerindeki soru-cevap işlemi sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Alınan karar gereğince, 1 Mart 2016 Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere 20.48’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                        Zihni AÇBA                          Ali Haydar HAKVERDİ

                             Bolu                                     Sakarya                                             Ankara

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye