TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

33’üncü Birleşim

27 Ocak 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya’da yapılan uluslararası organizasyonlar, etkileri ve EXPO 2016’ya,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, iç barış ve dış politikaya,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, sokağa çıkma yasaklarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/76),

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, jeotermal enerjinin çevre dostu enerji olarak kullanılabilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/77),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şile Devlet Hastanesindeki doktor ve araç gereç yetersizliğinin yol açtığı sorunlara,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Kürt sorununun sokağa çıkma yasaklarıyla değil, Meclisin bir an önce yetki alması, demokratik siyasetin hayata geçirilmesi ve müzakereyle çözülebileceğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Cizre’deki olaylarda yaralananlar için ambulans gidemediğine ve bu konuda Hükûmetin duyarlı olması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

HDP Grubunun, 26/1/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, sokağa çıkma yasakları adı altında kent merkezlerine uygulanan ablukalarda yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili AİHM’in aldığı tedbir kararlarının uygulanmamasının araştırılması, AİHM kararlarına uyulması konulu süreçlerin işletilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (823 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 27 Ocak 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın İç Tüzük’ün 69’uncu maddesini uygulamasıyla ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 23 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 68), görüşmelerine devam edilerek 27’nci maddesine kadar kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Grubundan 3 milletvekilinin, Cizre’de bir bodrum katında mahsur bulunan yaralıların hastaneye götürülmemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığında açlık grevine başladıklarına, bu sorunun bir an önce çözülmesi ve Hükûmetin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadeleri ile Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Selina Doğan, sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 20’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki,

Bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 19’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Siirt Milletvekili Besime Konca, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Siirt Milletvekili Besime Konca’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 22’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 22’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın Genel Kurul çalışmalarında İç Tüzük hükümlerine uygun davranıp davranmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

Çalışma süresi sona erdiğinden, alınan karar gereğince, 28 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.59’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                                                                         Sema KIRCI     Ankara                                      Balıkesir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye