TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

28’inci Birleşim

14 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Suriyeli sığınmacıların Uşak ve Türkiye ekonomisine etkilerine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Hrant Dink cinayetine,

Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, ücretsiz toplu ulaşıma devlet desteğine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, BAĞ-KUR primlerindeki artış nedeniyle esnaf ve çiftçiye prim desteği verilmesi gerektiğine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Suriye’deki terör örgütlerinin Türkiye’ye sığınmacı kılığında geçişini önlemek için nasıl bir önlem alındığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kendisine ulaşan bazı istihbarat bilgilerini AKP Hükûmetiyle paylaşmak istediğine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, terör örgütüne can simidi olmak için yalan söyleyenleri, PKK’nın PR’ını üstlenenleri  ve terörü Batı’ya taşıma tehdidi savuranları kınadığına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, bazı akademisyenlerin yayınladığı bildiriye,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, gençlerin şiddet ve uyuşturucu sorununa,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ethem Sarısülük davasının güvenlik nedeniyle Aksaray’a taşındığına ve katilinin hesap vermekten kurtulamayacağına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi kapsamında öğrencilerden para toplanması için okul müdürleri ve öğretmenlere baskı uygulandığı iddialarının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski milletvekili İlhan İşbilen ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığında müşavir olan Kazım Avcı’nın, AKP aleyhine hareket edecek olan insanları yıldırma politikaları nedeniyle mi tutuklandığını öğrenmek istediğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Hükûmeti, Cumhurbaşkanının anayasal sınırlar içinde, yetkisini aşmadan ve Hükûmetten rol çalmadan görevine devam etmesi konusunda tedbir almaya çağırdığına,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıyı kınadığına, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve İstanbul’un Beykoz ilçesi sınırları içinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırıldığı için vatandaşların mağdur olduğuna,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’den yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin durumuna,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu barajının yol açacağı sorunlara,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, barış çığırtkanlığı altında her türlü provokasyonu yapan hainlerin bunun hesabını Türk milletine misliyle vereceklerine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Savaştepe Orman İşletmesindeki geçici işçilerin durumuna,

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Sultanahmet Meydanı ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıları kınadığına,

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin adının tescillendiğine ve devletin ve milletin temsil edildiği bir makam olduğuna,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, polisin, AKP’nin değil milletin polisi olması ve yasalara uygun davranması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Yedikule bostanlarının yok edilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıyı kınadığına, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğine ve terörle sonuna kadar mücadele edileceğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Hükûmetin bu konuda Meclise bilgi vermesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıyı kınadığına, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine ve Kıbrıs Türklerinin lideri Doktor Fazıl Küçük’ün 32’nci ölüm yıl dönümüne,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğine ve güvenlikçi savaş politikaları yerine barışı önceleyen çözüm ve müzakere politikalarına geri dönülmesi çağrısını yinelediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıyı kınadığına, bu tür terörist girişimlerinin amacının barış değil, kan ve şiddet üzerinden insanları birbirine düşman kılmak olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, millete sabır ve başsağlığı dilediğine,

Cizre Devlet Hastanesinde defnedilmeyi bekleyen Miray bebeğe Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilediğine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

(10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, başta Ankara katliamı olmak üzere IŞİD terör örgütü tarafından yapılan saldırıların (10/60),

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 20 milletvekilinin, “Esedullah Timi” adı verilen bir yapılanmanın olup olmadığının ve böyle bir yapılanma var ise kimler tarafından, hangi gerekçelerle kurulduğunun (10/61),

Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 20 milletvekilinin, Ergene Nehri’ni kirleten kaynakların (10/62),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

HDP Grubunun, 14/1/2016 tarihinde İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve arkadaşları tarafından, eğitimcilere ve akademisyenlere yönelik artan baskı ve tehditler ile ifade özgürlüğü başta olmak üzere eğitimcilerin temel haklarına yönelik ihlallerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (601 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 14 Ocak 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/414) ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 35 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/338) ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 60),

2’nci sırasında yer alan, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/386) (S. Sayısı: 18),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

3’üncü sırasında yer alan, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/323) (S. Sayısı: 51), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 12’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 14’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 14’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 20’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin, ülkemizin varlığına, adına ve bazı değerlerine sataşılmasına veya isimlerin yanlış kullanılmasına hiçbir itirazlarının olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 15 Ocak 2016 Cuma günü toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 19 Ocak 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 00.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                    Zihni AÇBA                         Mücahit DURMUŞOĞLU

                          Nevşehir                                  Sakarya                                          Osmaniye

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye