TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

24’üncü Birleşim

6 Ocak 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan’ın 16’ncı ölüm yıl dönümüne,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, mültecilerin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Ali Yiğit, ülkemizde ve İzmir’de sağlık turizmine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 9/1/2013 tarihinde Paris’te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçinin ölüm yıl dönümlerine ve Silopi’de 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesini kınadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, çeşitli valilikler tarafından hukuka aykırı bir biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan operasyonlarda öldürülen sivillerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48),

İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki IŞİD tehdidi ve tehlikesinin gerçek boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49),

İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 milletvekilinin, Roman yurttaşların barınmayla ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/50),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

MHP Grubunun, 16/12/2015 tarih ve 521 sayıyla Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve arkadaşları tarafından, sağlıklı ve gelişmiş bir toplum olabilmemizin teminatı olan çocuklarımızın temel gereksinimlerinin başında gelen güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için yaşamları süresince karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin öngörülerek alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ve kayıp çocuklar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 5/1/2016 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve arkadaşları tarafından, 9 Ocak 2013’te Fransa’nın başkenti Paris’te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’le ilgili soruşturmayı yavaşlatan güçlerin ve ilişkilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (480 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 9/12/2015 tarihinde İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve arkadaşları tarafından, Roman vatandaşlarla ilgili sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (41 sıra no.lu),

Genel Kurulun 6 Ocak 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın MHP grup önerisi üzerinde ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşmaları sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Siirt Milletvekili Besime Konca’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Romanların etnik kökenlerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/307) (S. Sayısı: 4),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/310) (S. Sayısı: 6),

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/312) (S. Sayısı: 7),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/303) (S. Sayısı: 2),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/308) (S. Sayısı: 5),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/313) (S. Sayısı: 8),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/315) (S. Sayısı: 9),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/316) (S. Sayısı: 10),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/299) (S. Sayısı: 13),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/300) (S. Sayısı: 14),

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/301) (S. Sayısı: 15),

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/302) (S. Sayısı: 16),

13’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/306) (S. Sayısı: 17),

 

 

14’üncü sırasında yer alan, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/386) (S. Sayısı: 18),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

15’inci sırasında yer alan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 19), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın 19 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın 19 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın 19 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, 19 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 7 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

              Elif Doğan TÜRKMEN                                                                         İshak GAZEL

                            Adana                                                                                            Kütahya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye