TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

23’üncü Birleşim

5 Ocak 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya,

Adana Milletvekili Tamer Dağlı,

5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne;

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 2016 yılının ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Futbol Federasyonunun, Beşiktaş-Konyaspor maçındaki kötü tezahürat nedeniyle, toptancı bir yaklaşımla bütün seyircileri cezalandırmasının demokratik bir uygulama olmadığına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, tüm yurttaşların yeni yılını kutladığına ve Türkiye’deki şiddeti ve terörü kınadığına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi ile İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında göçmen botlarının batması sonucu hayatını kaybeden göçmenlere Allah’tan rahmet dilediğine,

 

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Cumhurbaşkanına hakaret ve tehditlerini sürdüren Sözcü gazetesini kınadığına ve terörü araç hâline getirenleri lanetlediğine,

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine, Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucunda acil başvuruları arttığı için sağlık personelinin zor durumda kaldığına ve sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve döner sermayelerinin emekliliğe yansıtılması konusuyla ilgili bilgi almak istediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, 27 Aralık Tarsus’un ve 3 Ocak Mersin’in kurtuluşlarının 94’üncü yıl dönümlerine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa’nın Soma ilçesinin sorunlarına,

Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, şiddet olaylarında hayatını kaybeden tüm çocukları ve Berkin Elvan’ı sevgi ve saygıyla andığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, ülkemizdeki bütün çocukların modern, bilimsel ve objektif eğitime ulaşmaları konusunda ilgili devlet kurumlarının harekete geçmesi ve eğitim alanında öne çıkan dünya ülkeleriyle iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk’ün Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişin yazısının 30/12/2015 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ve bilgiye sunulduğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriye ve Irak’ta meydana gelen gelişmelerin millî güvenlik ve menfaatimize ve Türkmen varlığına etkileri ve bu konuda dış politikamızın temel hedef ve çizgisi hakkında genel görüşme (8/4),

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, zihinsel engellilerin sorunlarının (10/46),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, madenlerdeki iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının sağlanması ve ILO başta olmak üzere taraf olunan uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerin (10/47),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması;

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

HDP Grubunun, 8/12/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, AKP Hükûmetinin politikaları ile birlikte çeşitli valilikler tarafından hukuka aykırı bir biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan operasyonlarda öldürülen sivillerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (198 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 15/12/2015 tarihinde Hatay Milletvekili Serkan Topal ve arkadaşları tarafından, başta Hatay ili olmak üzere AKP hükûmetlerinin yanlış dış politikasının ülkemizde gerek sosyal gerek ekonomik anlamda neden olduğu zararların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (111 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 5 Ocak 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle bir konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Talip Küçükcan,

İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu,

CHP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmının:

1’inci sırasında bulunan       (6/12),

24’üncü        “          “          (6/35),

25’inci          “          “          (6/36),

26’ncı           “          “          (6/37),

27’nci           “          “          (6/38),

28’inci          “          “          (6/39),

29’uncu        “          “          (6/40),

30’uncu        “          “          (6/41),

31’inci          “          “          (6/42),

32’nci           “          “          (6/43),

33’üncü        “          “          (6/44),

34’üncü        “          “          (6/45),

35’inci          “          “          (6/46),

45’inci          “          “          (6/68),

56’ncı           “          “          (6/81),

66’ncı           “          “          (6/96),

74’üncü        “          “          (6/107),

Esas numaralı sözlü sorulara, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu cevap verdi.

Soru sahiplerinden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, cevaplara ilişkin görüşlerini açıkladılar.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da bu görüşlerle ilgili açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sözlü soruları cevaplandırmasıyla ilgili tutumuna ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 6 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.31’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                Elif Doğan TÜRKMEN                        Ömer SERDAR

                          Kütahya                                   Adana                                              Elâzığ

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye