TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

21’inci Birleşim

29 Aralık 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, üniversitelerde son günlerde meydana gelen olaylara,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur ilinin sorunlarına,

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 79’uncu yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın,

Vefatının 79’uncu yıl dönümü münasebetiyle millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andığına,

2016 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, üniversitelerin PKK’nın üssü hâline getirildiğine ve öğrencilerin eğitim öğretim hakkını kullanmalarının ve can güvenliklerini temin etmenin Hükûmetin sorumluluğunda olduğuna,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine, narenciye üreticilerinin sorunlarına ve Silifke Devlet Hastanesinde uzman doktor bulunmadığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarların sosyal güvenlik pirimlerinin devlet tarafından ödenmesi için verdikleri kanun teklifine destek beklediklerine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ODTܒde meydana gelen olaylara, ODTܒnün ve diğer eğitim kurumlarının geleneksel kimliğiyle ve bilimsel onuruyla oynanmak istendiğine,

Ankara Milletvekili Murat Emir, ODTܒde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamalara ve üniversite kurmak için önce bilime saygılı kafa yapısının olması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine, 2016 yılının halkımıza barış ve huzur getirmesini temenni ettiğine, Amasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Merzifon’a ne zaman kurulacağını öğrenmek istediğine,

Kütahya Milletvekili İshak Gazel, ODTܒde meydana gelen provokasyona açık olayların milletimiz tarafından tasvip edilmediğine ve 2016 yılının milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini dilediğine,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’nun Aybastı ilçesinin sağlıkla ilgili sorunlarına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2016 yılının sağlık ve huzur getirmesini dilediğine ve Niğde’nin sorunlarına,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, 2016 yılının ülkemize barış ve huzur getirmesini dilediğine, Giresun Bulancak Belediye Başkanı ile Jandarma Komutanı arasında geçen olaya ve AKP’li belediye başkanlarının kamu adına görev yapanlara saygı duymalarını sağlamaya örnek teşkil etmesi bakımından bu olayın soruşturulması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapılan toplantılarda alınan,

1) Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi ile Avrupa Yayın Birliği tarafından 24-25 Eylül 2015 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen “Kamusal Medya Hizmeti ve Parlamentolar” konulu parlamenter seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın katılımlarına ilişkin 17 Ağustos 2015 tarihli karara,

2) Parlamentolararası Birlik tarafından 31 Ağustos-2 Eylül 2015 tarihlerinde New York’ta düzenlenen 4’üncü Dünya Meclis Başkanları Konferansı’na TBMM Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı’nın katılımlarına ilişkin 17 Ağustos 2015 tarihli karara,

3) Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 14-15 Eylül 2015 tarihlerinde Küresel Yasama Açıklığı Haftası çerçevesinde düzenlenecek olan “Açıklığa Bağlılık: Parlamenter Faaliyet Planları, Standartları ve Verileri” başlıklı konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden TBMM Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı’nın katılımlarına ilişkin 20 Ağustos 2015 tarihli karara,

4) Lüksemburg’un başkenti Lüksemburg’da 4-6 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı’na Türkiye Büyük Millet Meclisinden Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve İstanbul Milletvekili Murat Özçelik’in katılımlarına ilişkin 24 Ağustos 2015 tarihli karara,

5) 15-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Moğolistan’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) sonbahar toplantısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın katılımlarına ilişkin 1 Eylül 2015 tarihli karara,

6) Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi ve İnsan Hakları Alt Komitesi tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde Brüksel’de düzenlenen “Akdeniz’de Göç Akımları Çerçevesinde İnsan Haklarına Saygı” konulu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in katılımlarına ilişkin 1 Eylül 2015 tarihli karara,

7) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) tarafından 1-5 Ekim 2015 tarihleri arasında Kırgızistan’da düzenlenen Parlamento seçim gözlemine Türkiye Büyük Millet Meclisinden Çorum Milletvekili Cahit Bağcı’nın; 8-12 Ekim 2015 tarihleri arasında Beyaz Rusya’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim gözlemine Türkiye Büyük Millet Meclisinden Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan’ın katılımlarına ilişkin 15 Eylül 2015 tarihli karara,

8) 17-21 Ekim 2015 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Parlamentolararası Birlik (PAB) 133’üncü Genel Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi PAB Türkiye Delegasyonunu temsilen Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Mersin Milletvekili Mustafa Muhammet Gültak, Ankara Milletvekili Aylın Nazlıaka, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Balıkesir Milletvekili Recep Çetin’in katılımlarına ilişkin 15 Eylül 2015 tarihli karara,

9) 9-12 Ekim 2015 tarihlerinde Norveç’in Stavanger şehrinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi yıllık Genel Kurulu toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Düzce Milletvekili Faruk Özlü, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın katılımlarına ilişkin 15 Eylül 2015 tarihli karara,

10) Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) faaliyetleri çerçevesinde 2-4 Ekim 2015 tarihlerinde Kırgızistan’da milletvekili seçimini izlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinden Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın katılımlarına ilişkin 17 Eylül 2015 tarihli karara,

11) Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) 28 Eylül-2 Ekim 2015 tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen Genel Kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen, Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün katılımlarına ilişkin 17 Eylül 2015 tarihli karara,

12) 5-6 Ekim 2015 tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu ile Hukuk ve Siyasi İşler Komisyonu toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ordu Milletvekili İhsan Şener, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın katılımlarına ilişkin 18 Eylül 2015 tarihli karara,

13) 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Terör Önleme Birimi işbirliğiyle ve Romanya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde Bükreş’te düzenlenen “Terörizm ve Yabancı Terör Savaşçılarına İlişkin Önleyici Nitelikte Bir Adli Cevabın Doğuracağı Zorluklar” konulu çalışma grubu toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın katılımlarına ilişkin 28 Eylül 2015 tarihli karara,

14) Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) faaliyetleri çerçevesinde, 30 Ekim-1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti milletvekili seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinden Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün’ün katılımlarına ilişkin 1 Ekim 2015 tarihli karara,

15) Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Biriminin AB genişleme ülkelerine yönelik yıllık çalışma programı çerçevesinde, Bölgesel İşbirliği Konseyi ve Bosna-Hersek Parlamentosu ile işbirliği hâlinde 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde Saraybosna’da “AB’de ve Genişleme Ülkelerinde Ekonomik Yönetişim ve İstihdam Yaratma” başlıklı konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden Giresun Milletvekili Turhan Alçelik, İstanbul Milletvekili Hüseyin Yayman ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in katılımlarına ilişkin 2 Ekim 2015 tarihli karara,

16) Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma ve Turizm Komitesi tarafından 13 Ekim 2015 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sınır Ötesi Bağlantılar Dâhil Olmak Üzere Trans Avrupa Ulaşım Ağı” konulu parlamentolararası komite toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Kırklareli Milletvekili Hamdi Irmak, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Ordu Milletvekili İhsan Şener’in katılımlarına ilişkin 2 Ekim 2015 tarihli karara,

17) Arnavutluk Parlamentosu tarafından 22-24 Ekim 2015 tarihlerinde Tiran’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İstikrar ve İşbirliği Sürecine Katılan Ülkelerin Avrupa Entegrasyonu/İşleri Komisyonlarının 11’inci Konferansına (COSAP) Türkiye Büyük Millet Meclisinden Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin katılımlarına ilişkin 6 Ekim 2015 tarihli karara,

18) 19-20 Ekim 2015 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın katılımlarına ilişkin 6 Ekim 2015 tarihli karara,

19) İtalyan Senatosu ev sahipliğinde Floransa’da düzenlenen “Barselona Deklarasyonunun 20 Yıl Ardından Avrupa-Akdeniz İş Birliğinin Yeni Paradigmaları” başlıklı uluslararası toplantıya Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın katılımlarına ilişkin 26 Ekim 2015 tarihli karara,

20) Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Biriminin Avrupa Kamu Denetçiliği Birimiyle iş birliği hâlinde, 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen “Modern Parlamenter Demokraside Kamu Denetçisinin Rolü: Bölgesel Bir Perspektif” konulu parlamentolar arası seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Sakarya Milletvekili Şaban Dişli ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay’ın katılımlarına ilişkin 26 Ekim 2015 tarihli karara,

21) Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi (AFCO) tarafından 19 Kasım 2015 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “Birliğin Gelecekteki Kurumsal Evrimi: Avrupa Parlamentosu ile Ulusal Parlamentoların Arasındaki Siyasi Diyaloğun Arttırılması ve Yürütmeyi Denetimin Avrupa Düzeyinde Güçlendirilmesi” başlıklı parlamentolar arası komite toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın katılımlarına ilişkin 27 Ekim 2015 tarihli karara,

22) Fransa Ulusal Meclisinin ev sahipliğinde 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Küresel Milletvekilleri Örgütü (GLOBE) 21. Taraflar Konferansı (COP 21) milletvekilleri zirvesine Türkiye Büyük Millet Meclisinden Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın katılımlarına ilişkin 4 Kasım 2015 tarihli karara,

23) Bulgaristan Parlamentosunun ev sahipliğinde 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Daimi Komite Toplantısı ile “GDAÜPA-Bölgesel Sinerji, Stratejik İşbirliği ve Parlamenter Diplomasi” başlıklı uluslararası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış’ın katılımlarına ilişkin 4 Kasım 2015 tarihli karara,

24) Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Biriminin AB genişleme ülkelerine yönelik Tarım ve Kırsal Gelişim Komisyonunun programı çerçevesinde 9 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de “Ortak Tarım Politikası (OTP) 2013 Reformu: Genişleme Ülkeleri İçin Etkileri” başlıklı seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Karaman Milletvekili Recep Konuk ve Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan’ın katılımlarına ilişkin 9 Kasım 2015 tarihli karara,

25) 15 Ekim 2015 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’na (COP 21), Türkiye Büyük Millet Meclisinden Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın katılımlarına ilişkin 12 Kasım 2015 tarihli karara,

26) 25-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 46. Başkanlık Divanı Daimi Komite ve Genel Kurul Toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden Amasya Milletvekili Haluk İpek, Rize Milletvekili Hasan Karal, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Ordu eski Milletvekili İhsan Şener’in katılımlarına ilişkin 12 Kasım 2015 tarihli karara,

27) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen tören ve etkinliklerine Türkiye Büyük Millet Meclisinden TBMM Başkanını temsilen TBMM Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı, TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin katılımlarına ilişkin 13 Kasım 2015 tarihli karara,

İlişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 21 milletvekilinin, kaçak yapılaşmanın getirdiği sosyoekonomik sorunların (10/41),

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 20 milletvekilinin, okula devam edemeyen, erken evlilik riski altında olan kız çocuklarının korunması için yapılması gerekenlerin (10/42),

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 23 milletvekilinin, Adana’da meydana gelen suda boğulmalara bağlı ölüm olaylarının (10/43),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 28/12/2015 tarihinde Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve arkadaşları tarafından, 28/12/2011 tarihinde Roboski’de savaş uçaklarından atılan bombalarla katledilen 34 sivil vatandaş için başlatılmış olan ve önce Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla dosyada gizlilik uygulanan, daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik kararı verdiği, en son Genelkurmay Başkanlığı Askerî Savcılığının takipsizlikle üstünü örtmeye çalıştığı davayla ilgili hukuki sürecin ve katliamla ilgili bütün detayların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (419 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 29 Aralık 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına; Genel Kurulun 29 Aralık 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü soruların ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ve 12 sıra sayılı Kanun Teklifi‘nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 30 Aralık 2015 Çarşamba günkü birleşiminde ise 4 sıra sayılı Kanun Tasarısı‘na kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar, 4 sıra sayılı Kanun Tasarısı‘na kadar olan işlerin görüşmelerinin 30 Aralık 2015 Çarşamba günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde Genel Kurulun 31 Aralık 2015 Perşembe günü toplanmamasına; yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00‘te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 ve 28 Ocak 2016 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde saat 24.00‘e kadar çalışmalarını sürdürmesine; 12 sıra sayılı Kanun Teklifi‘nin İç Tüzük‘ün 91‘inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubu eski Başkanına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Konya Milletvekili Halil Etyemez ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/272) (S. Sayısı: 12), görüşmelerine başlanarak 7’nci maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 30 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.46’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                      Özcan PURÇU                            Mustafa AÇIKGÖZ

                            Elâzığ                                      İzmir                                              Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye