TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

16’ncı Birleşim

17 Aralık 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Adana ilinin sorunlarına,

Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 2’nci yılına,

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türk Kızılayının başlattığı “Görmezden Gelmeyin” yardım kampanyasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Hazreti Mevlâna Celâlettin Rûmi’nin Hakk’a vuslatının 742’nci yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari’nin bazı kitaplarının toplatılması kararına,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz Göleti’nin işletilmesiyle ilgili aksaklıkların bir an evvel giderilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğine ve dış ekonomik ilişkilerimiz nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergelerinin Meclis gündemine alınmasını talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’deki beyaz et üreticilerinin sorunlarına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarıyla ilgili iddiaların yargıya taşınmasına izin verilmesi gerektiğine ve bu konuyla ilgili yeni önergelerinin gündeme alınıp kabul edilmesini dilediğine,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas’ın Divriği ilçesinin Bayırlı köyünde yaşanan susuzluk sorununa,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, suyun metreküp satış fiyatında net bir kriter olmadığına ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli halkının, yapılan ekmek zammının geri çekilmesini talep ettiğine,

Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 2’nci yılına,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, 17-25 Aralık tarihinin “yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası” olmasını dilediğine ve Türkiye’nin ciddi bir göçmen politikasına ihtiyacı olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 17-25 Aralık sürecinin 2’nci yılına ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yolsuzluk ve rüşvet olayını unutturmayacaklarına,

Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, 17-25 Aralık yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili sürece,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri F Tipi Cezaevinde bulunan Can Dündar ile Erdem Gül’ün bilgi edinme ve iletişim araçlarını kullanma haklarının cezaevi idaresince gasbedildiğine ve Kartal Adliyesinde çalışan 130 taşeron işçinin iki aydır maaşlarını alamadıklarına,

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde artan çatışma ortamı nedeniyle ara verilen eğitimin normal seyrine dönmesi için Hükûmetin acil eylem planı olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürt sorununun çözüm yerinin Meclis olduğuna ve bu sorunun demokratik, barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine,

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, AKP iktidarında cumhuriyetin tüm anayasal niteliklerinin hedef alındığına ve örselendiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, AKP’li belediyeler dışında kalan muhalefet belediyelerinin çok yönlü baskı altında olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının önünün kapatıldığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜRGEV arasında yapılan iş birliği protokolüne ve 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Profesör Doktor Aziz Sancar’ı kutladığına,

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Hükûmetten, Afyon Şeker Fabrikasının durumuyla ilgili bilgi almak istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, kolluk kuvvetlerinin hukuk dışı ve orantısız şiddet uygulamasının neden ve sonuçlarının (10/28),

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen tüm seçim ihlallerinin (10/29),

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, Türkiye'nin Suriye’yle olan sınır güvenliği sorunlarının (10/30),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri; Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Hazreti Mevlâna Celâlettin Rûmi’nin Hakk’a vuslatının 742’nci yıl dönümüne, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk sürecine ve Milliyetçi Hareket Partisinin yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda kararlı olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Hazreti Mevlâna Celâlettin Rûmi’nin Hakk’a vuslatının 742’nci yıl dönümüne,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına, AKP Hükûmetinin halka yönelik sivil katliam girişimlerinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğine ve 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının 2’nci yılına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hazreti Mevlâna Celâlettin Rûmi’nin Hakk’a vuslatının 742’nci yıl dönümüne ve devletin terörle mücadelesinin başarıya ulaşacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubunun vermiş olduğu araştırma önergesinin Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Birleşimi yöneten Başkanlık Divanının, Meclis Başkanlığının söz konusu işlemine ilişkin yapacağı bir işlemin bulunmadığı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 17/12/2015 tarih ve 535 sayıyla Grup Başkan Vekilleri Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, son yıllarda ülke gündeminden hiç düşmeyen rüşvet ve yolsuzlukların sosyal, hukuki ve ekonomik boyutlarının araştırılarak -yasal önlemler dâhil olmak üzere- rüşvet ve yolsuzlukların önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 17/12/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye'de beş aydır süren çatışmalı süreç esnasında PKK tarafından alıkonulan asker, polis ve diğer kamu görevlilerinin ailelerine kavuşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (312 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

CHP Grubunun, 17/12/2015 tarihinde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve arkadaşları tarafından, AKP Hükûmetinin 4 eski bakanı, bakan çocukları ve çok sayıda iş adamının adının yüzyılın rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başlamasının ardından Hükûmetin eylem ve işlemlerinin Türkiye demokrasisi ve ekonomisine verdiği zararların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (118 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 17 Aralık 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Atila Sertel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Murat Emir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasıdaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasıdaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/317) (S. Sayısı: 1), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “terörle mücadele yöntemi” adı altında bir savaş konsepti ve bilinçli bir etnik temizlik hareketi yürütülmesini kınadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cizre Devlet Hastanesinin çatışmaların odağına dönüştüğüne, 7 doktorun sığınakta mahsur kaldığına ve sağlık personelinin güvenliğine dikkat gösterilmesi gerektiğine,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmeti ile İsrail arasında yeni bir anlaşma yapıldığına dair haberlerle ilgili bilgi almak istediklerine ve Cizre’de hastanelerin, okulların ve halka ait belediye binasının karargâh olarak kullanılmasını kınadıklarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu’nun 1 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, siyasi eleştirilere gereksiz alınganlık göstermenin Parlamentonun çalışma adabına uygun olmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidar partisi milletvekillerinin konuşma sürelerinin çoğunu muhalefet partilerine muhalefet etmek için kullandıklarına ve bunun, kendini iktidarsız ve yetkisiz hissetmenin bir tezahürü olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 22 Aralık 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 03.56’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU               Zihni AÇBA                                  Fehmi KÜPÇÜ

                         Osmaniye                                 Sakarya                                               Bolu

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye