TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

13’üncü Birleşim

10 Aralık 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak üç oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Özcan Purçu,

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu,

10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne;

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne;

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Balıkesir’de üretime geçecek olan Albayrak Kâğıt Fabrikasına,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Hükûmetin, uygulamaları ve politikalarıyla ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğine,

Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Amasya’da termik ve hidroelektrik santrali kurulmasından vazgeçilmesini talep ettiğine,

Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 6/7/2015 tarihinde Manisa’nın Salihli ilçesinin Çökelek köyünde trafik kazasında 15 tarım işçisinin hayatını kaybetmesine ve tarım işçilerinin uygunsuz koşullarda taşınmasının da sonuçta bir insan hakkı ihlali olduğuna,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay’ın yönetim anlayışının insan hakları açısından önemli sorunlar yarattığına,

Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin belli bir bölgesine veya şehirlerine ilişkin farklı tanımlamaları Milliyetçi Hareket Partisi olarak şiddetle reddettiklerine ve Mecliste yapılan her konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarına ve değerlerine uyulması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve her türlü kutuplaştırmadan özenle kaçınılması gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, “kürdistan” kelimesini kullanmanın bölücülük olarak ifade edilmesine katılmadıklarına,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Türkiye’yi ayrıştırıcı ve bölücü ifadelerin Anayasa’nın lafzına ve ruhuna aykırılık teşkil ettiğine ve Türkiye'de yaşayan herkesin tüm kültürel haklarını engelsiz olarak kullanabildiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türkçe olmayan kelimeler kullanarak bir açıklamada bulundu.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 30 milletvekilinin, ülkemizde korunan alanların etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin (10/19),

Rize Milletvekili Hasan Karal ve 22 milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların (10/20),

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve 22 milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının (10/21),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 8/12/2015 tarih ve 278 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, Suriye ve Irak’ta meydana gelen gelişmelerin millî güvenlik ve menfaatimize ve Türkmen varlığına etkileri ve bu konuda dış politikamızın temel hedef ve çizgisi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 10 Aralık 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın Genel Kurul çalışmaları sırasında söz ve ara vermeyle ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 2 üyeliğe Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca,

Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Batman Milletvekili Saadet Becerekli,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan,

Seçildiler.

 

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 milletvekilinin (10/2),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 milletvekilinin (10/7),

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 milletvekilinin (10/8),

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin (10/9),

Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 21 milletvekilinin (10/10),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/11),

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 milletvekilinin (10/12),

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin (10/13),

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 24 milletvekilinin (10/14),

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 24 milletvekilinin (10/15),

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 milletvekilinin (10/16),

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 21 milletvekilinin (10/17),

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 milletvekilinin (10/18),

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek yapılan ön görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Kurulacak komisyonun, 17 üyeden teşekkül etmesi, çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olması, gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kabul edildi.

 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergeleri üzerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın birleştirilerek görüşülen Meclis araştırması önergeleri üzerinde önerge sahibi olarak yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 15 Aralık 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.27’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                          Kütahya                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye