TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

2’nci Birleşim

22 Kasım 2015 Pazar

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle bazı HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadıklarına ve Başkanlık Divanının, bu milletvekillerinin, Başkanlık seçimi için yapılan oylamaya katılımlarının sağlanmasına yönelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan ant içti.

 

Cumhurbaşkanlığının;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114’üncü maddesi gereğince, yeni Meclisin toplanacağı 17 Kasım 2015 günü görevi sona erecek olan geçici Bakanlar Kurulunun yeni hükûmet kuruluncaya kadar göreve devamının istendiğine,

Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi uyarınca, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun görevlendirildiğine; seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Danışma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun 22 Kasım 2015 Pazar günkü (bugün) birleşiminde TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci ve ikinci tur oylamalarda adaylardan hiçbirisinin Anayasa’da öngörülen gerekli oy çoğunluğunu sağlayamadığı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karşı çıkan HDP milletvekillerine yönelik saldırgan tutumla ilgili Başkanlık Divanının tavrını öğrenmek istediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

TBMM Başkanlığına, üçüncü tur oylama sonucunda, Anayasa’nın 94’üncü ve İç Tüzük’ün 10’uncu maddesinde öngörülen çoğunluğu sağlayan İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman’ın 316 oyla seçildiği açıklandı.

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 24 Kasım 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.50’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Deniz BAYKAL

Geçici Başkan

 

 

 

 

 

            Ayşe ACAR BAŞARAN                                                                     Sena Nur ÇELİK

                           Batman                                                                                            Antalya

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye