TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OYLAMA SONUÇLARI

28'inci Birleşim

14 Ocak 2016 PerşembeOylamalar

  1. Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
  2. Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu