TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

70’inci Birleşim

11 Nisan 2016 Pazartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İtalya’da bir yardım kuruluşu tarafından Suriyeli çocuklar için toplanan paranın Türkiye üzerinden IŞİD terör örgütüne dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın cevabı (7/2394)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/2440)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun cevabı (7/2548)

4.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın, Bakanlık tarafından bugüne kadar verilen ÇED raporlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın cevabı (7/2564)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 24, 25 ve 26. Yasama Dönemlerinde verilen parlamenter denetim önergeleri ile kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2630)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2016 yılları arasında gerçekleştirilen temsil gideri harcamalarına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun cevabı (7/2707)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın cevabı (7/2739)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2016 yılları arasında Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/2800)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/2832)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2016 yılları arasında gerçekleştirilen temsil gideri harcamalarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/2837)

11.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TBMM Yerleşkesi içerisindeki lojmanların yıkımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2923)

12.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kurum yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2924)

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Eski Halkla İlişkiler Binası ve TBMM Camisi ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2925)

14.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, personel yapısına ve Kurumda görevli taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2926)

15.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bahçe Lokanta binasının yıkımına ve Beştepe’deki sosyal tesislere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2927)

16.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, milletvekillerinin yararlanabileceği eğitim faaliyetlerine ve milletvekillerine yönelik Osmanlıca kursu açılıp açılmadığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2928)

17.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Halkla İlişkiler Binası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2929)

18.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in, kanun tasarıları ve teklifleri ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2930)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM Yerleşkesinde engelli erişimini kolaylaştıracak uygulamalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2933)

20.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, TBMM’de erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın cevabı (7/2934)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş’in cevabı (7/2987)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/3047)

23.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde’nin sosyal yaşam memnuniyetindeki sıralamasına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/3321)

24.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın, Bakanlık performans hedeflerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin cevabı (7/3573)

25.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın, Tokat’ın Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamına alınmasına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/3599)

11 Nisan 2016 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Pervin BULDAN

KÂTİP ÜYELER: Mücahit DURMUŞOĞLU (Osmaniye)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70'inci Birleşimini açıyorum.

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz.

Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 12 Nisan 2016 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 14.01