TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

(Olağanüstü)

8’inci Birleşim

29 Temmuz 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açıldı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şafak Pavey, terör nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle andığına ve yakınlarına sabır dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

CHP Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 115 milletvekilinin, Anayasa’nın 93’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri uyarınca, CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından verilen, toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/1),

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu nedenle TBMM Genel Kurulunun 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin yazısı,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3), Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3), yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi üzerinde Hükûmet adına, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptıkları konuşmaları sırasında HDP Grubuna,

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Anayasa ve İç Tüzük gereğince, 1 Ekim 2015 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.54’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şafak PAVEY

Başkan Vekili

 

 

 

 

            Mücahit DURMUŞOĞLU                                                                       Emin ÇINAR

                         Osmaniye                                                                                       Kastamonu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye