TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

5’inci Birleşim

8 Temmuz 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi nedeniyle bakanlık görevi sona eren İsmet Yılmaz’dan boşalan Millî Savunma Bakanlığına, Mehmet Vecdi Gönül’ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109 ve 113’üncü maddeleri gereğince atandığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Anayasa’nın 109’uncu maddesine göre atanmış bulunan Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül ant içti.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Danışma Kurulunun 7/7/2015 tarihinde yaptığı toplantıda görüş birliğine varılamadığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 18 üyeden kurulmasına ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 kâtip üye, 2 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 2 kâtip üye, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri; Halkların Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 kâtip üye, 1 idare amiri şeklinde oluşmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 10/7/2015 tarihinde Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da düzenlenecek olan “21. Yüzyılın Güncel Uluslararası Hukuki Sorunları” başlıklı toplantıya İstanbul Milletvekili Osman Can’ın katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Başbakanlığın, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Tezkeresi (3/3), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’ya yapılan saldırıya ve bakanların ya da bakanlık yetkililerinin milletvekillerinin bilgi talep etmeleri durumunda cevap vermeleri gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, 2011’de Şırnak Uludere’de 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından yargının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve İçişleri Bakanlığının görevini yerine getirmediğine ve Başkanlık tarafından RTÜK seçimleriyle ilgili kararın bir an önce siyasi partilere bildirilmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 25’inci Dönem çalışmalarının hayırlı olmasını dilediğine, Cumhurbaşkanının yeni Hükûmetin kurulmasıyla ilgili görevlevlendirme yapması ve Polis Meslek Yüksek Okulu sınavları ile okul müdürlerinin atanmalarıyla ilgili haksızlığın giderilmesi gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 25’inci Dönemin, Meclis Başkanı ile seçilen tüm milletvekillerine hayırlı olmasını dilediğine ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Levent Gök ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 9 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.06’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmet YILMAZ

Başkan

 

 

 

 

 

                Fatma Gaye GÜLER                                                                         Enise GÜNEYLİ

                             Tokat                                                                                              Mardin

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye