TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

1’inci Birleşim

23 Haziran 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak iki oturum yaptı.

 

Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denildi.

 

İstiklal Marşı okundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25’inci Döneminin açılışı nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

TBMM Geçici Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan başlanarak milletvekilleri, seçim çevresi ve soyadları alfabetik sırasına göre ant içtiler.

 

Ant içme sırası Ankara ili milletvekillerine geldiğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

Danışma Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2015 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun TBMM Başkanı seçimini yapmak üzere 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin birinci ve ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasına kadar; bu birleşimde TBMM Başkanının seçilememesi hâlinde 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanarak bu birleşimde TBMM Başkanı seçiminin üçüncü ve dördüncü tur seçimlerinin yapılmasına ve TBMM Başkanı seçilinceye kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığına adaylık sürecine ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

Alınan karar gereğince, TBMM Başkanı seçimini yapmak için 30 Haziran 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 00.44’te son verildi.

 

 

 

 

Deniz BAYKAL

Geçici Başkan

 

 

 

 

                Fatma Gaye GÜLER                                                                           Tuğba HEZER

                             Tokat                                                                                                Van

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

                    Dilek ÖCALAN                                                                   Abdurrahim BOYNUKALIN

                          Şanlıurfa                                                                                          İstanbul

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

 

                   Enise GÜNEYLİ                                                                            Sena Nur ÇELİK

                           Mardin                                                                                            Antalya

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye