TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

9’uncu Birleşim

3 Eylül 2007 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı görüşüldü.

 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal,

 

İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu;

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuşmasında, şahıslarına sataştığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular.

 

Güven oylamasının, Anayasa’nın 110’uncu, İç Tüzük’ün 124’üncü maddeleri gereğince, görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılabileceği açıklandı.

 

4 Eylül 2007 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.06’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Köksal TOPTAN

                                                                          Başkan

 

 

 

 

              Yusuf COŞKUN                                                                     Canan CANDEMİR ÇELİK

                       Bingöl                                                                                               Bursa

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.