TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

8’inci Birleşim

31 Ağustos 2007 Cuma

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa’nın 4’üncü maddesi uyarınca, 9 Devlet Bakanının görevlendirildiğine ve bunlardan 3’üne Başbakan Yardımcılığı görevinin verildiğine; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Hükûmet Programı’nın 31 Ağustos 2007 Cuma günü okunacağı açıklandı.

 

İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünün Başbakanlığa, Başbakanlığa bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Çevre ve Orman Bakanlığına bağlanmasına; İçişleri Bakanlığı ile ilgili bulunan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün Başbakanlık ile ilgilendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Bakanlar Kurulu Programı’nın 31 Ağustos 2007 Cuma günü okunması ile Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 3 Eylül 2007 Pazartesi günü yapılacak görüşmelerin ve 5 Eylül 2007 Çarşamba günü yapılacak güven oylamasının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer almasına ve bu günlerde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç başka bir konunun görüşülmemesine; 3 Eylül 2007 Pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmelere saat 15.00’te başlanmasına; Hükûmet ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların 40’ar dakika (bu süre iki konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişisel konuşmaların 10’ar dakika olmasına, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kurulun 4 Eylül 2007 Salı günkü birleşiminde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” ile işaret oyuyla yapılacak seçimler dışında başka bir konunun görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu Programı okundu.

 

Bakanlar Kurulu Programı’nı görüşmek için, alınan karar gereğince, 3 Eylül 2007 Pazartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.23’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                           Eyyüp Cenap GÜLPINAR

                                                                     Başkan Vekili

 

 

 

 

 

               Fatoş GÜRKAN                                                                               Murat ÖZKAN

                       Adana                                                                                             Giresun

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.