TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

4’üncü Birleşim

20 Ağustos 2007 Pazartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dileyen bir konuşma yaptı.

 

Cumhurbaşkanı seçimini yapabilmek için Anayasa’nın öngördüğü üçte iki çoğunluğun bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla yapılan yoklamada, Genel Kurulda toplantı yeter sayısının çok üzerinde milletvekilinin mevcut olduğu açıklanarak seçime geçildi.

 

Başkanlıkça, Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan birinci tur oylamada, gösterilen adaylardan hiçbirinin Anayasa’nın 102’nci maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı açıklandı.

 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanıncaya kadar oylamalar arasındaki günlerde Genel Kurulun toplantı yapmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasını yapmak için, alınan karar gereğince, 24 Ağustos 2007 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.49’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                  Köksal TOPTAN

                                                                          Başkan

 

 

 

               Fatma KOTAN                                                                                Murat ÖZKAN

                        Ağrı                                                                                               Giresun

                    Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.