TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

2’nci Birleşim

9 Ağustos 2007 Perşembe

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te toplandı.

 

İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı ant içti.

 

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni bir hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun görevine devam etmesinin rica edildiğine;

Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirildiğine; seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğine;

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin bu birleşimde yapılmasına ve çalışma süresi dolduğu takdirde Başkan seçilinceye kadar çalışma süresinin uzatılmasına; Genel Kurulun 10 Ağustos 2007 Cuma günü saat 15.00’te toplanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi.

 

TBMM Başkanı seçilmesi için yapılan birinci tur oylama sonucunda, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın 450 oyla TBMM Başkanı seçildiği açıklandı.

 

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür koruşması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 10 Ağustos 2007 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.28’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Şükrü Mustafa ELEKDAĞ

                                                                     Geçici Başkan

 

 

                           

 

 

                Dilek YÜKSEL                                                                Özlem PİLTANOĞLU TÜRKÖNE

                       Tokat                                                                                              İstanbul

               Geçici Kâtip Üye                                                                              Geçici Kâtip Üye

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.