Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 1601-01-01T00:00:00Z 2004-09-20T11:54:00Z 2004-09-20T11:54:00Z 1 91 519 4 1 637 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

123 üncü Birleşim (Olağanüstü)

18 Eylül 2004 Cumartesi

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; Başkanlıkça, olağanüstü çağrı önerisinde yer alan kanunun görüşülme imkânı kalmadığı ve çağrı önerisinin düştüğü açıklandı.

 

Anayasa ve İçtüzük gereği 1 Ekim 2004 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 11.23’te son verildi.

 

 

 

                       

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

              Ahmet KÜÇÜK             Mehmet DANİŞ

        Çanakkale         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye