Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 4 2004-09-17T14:35:00Z 2004-09-17T14:39:00Z 2004-09-17T14:39:00Z 1 166 950 7 1 1166 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

121 inci Birleşim (Olağanüstü)

16 Eylül 2004 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.9.2004 Perşembe günü yapacağı toplantısına saat 14.00’e kadar ara verilmesine ve toplantının saat 14.00’te başlayarak saat 22.00’ye kadar sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasında bulunan Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) görüşmelerine devam olunarak 344 üncü maddesine kadar kabul edildi.

Adalet Komisyonunun, İçtüzüğün 88 inci maddesine göre tasarının son iki maddesini geri çekmesi nedeniyle görüşmelere son verildi.

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle bir açıklamada bulundu.

 

Alınan karar gereğince, 17 Eylül 2004 Cuma günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 20.07’de son verildi.

 

 

 

                       

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

              Ahmet KÜÇÜK               Mevlüt AKGÜN

        Çanakkale           Karaman

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

           Mehmet DANİŞ

        Çanakkale

        Kâtip Üye