Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-09-16T07:21:00Z 2004-09-24T08:02:00Z 2004-09-24T08:02:00Z 3 207 1180 9 2 1449 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

120 nci Birleşim (Olağanüstü)

15 Eylül 2004 Çarşamba

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00'de açılarak yedi oturum yaptı.

 

5215 sayılı Belediye Kanununun 3, 14 ve geçici 4 üncü maddelerinin,

5229 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin,

Bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Norveç’e,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün Lübnan’a,

Yaptıkları resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Genel Kurulu ziyaret eden,

Filistin-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Heyetine,

Slovakya Başbakan Yardımcısı Pal Czsaky ve beraberindeki heyete,

Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 1 inci sırasında bulunan Türk Ceza Kanunu Tasarısının (1/593) (S.Sayısı: 664) görüşmelerine devam olunarak 219 uncu maddesine kadar kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 16 Eylül 2004 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 19.36’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN               Ahmet KÜÇÜK

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

                       

 

 

 

            Türkân MİÇOOĞULLARI        Yaşar TÜZÜN

               İzmir            Bilecik

       Kâtip Üye        Kâtip Üye