Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-06-18T07:19:00Z 2004-06-18T07:20:00Z 2004-06-18T07:20:00Z 2 68 389 3 1 477 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

103 üncü Birleşim

17 Haziran 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

 

22 Haziran 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.30’da son verildi.

 

 

 

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN   Suat KILIÇ

          Karaman            Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye