Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 2 2004-06-02T08:40:00Z 2004-06-02T08:42:00Z 2004-06-02T08:42:00Z 3 460 2627 21 5 3226 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

95 inci Birleşim

1 Haziran 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Sinop Milletvekili Cahit Can’ın, Sigarasız Bir Dünya Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,

Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğlalı sebze ve narenciye üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin,

Cevap verdi.

 

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası münasebetiyle gündemdışı bir konuşma yaptı.

 

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5171 sayılı Kanunun, bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere, geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın Almanya’ya yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

450, 297, 335 ve 332 sıra sayılı Meclis araştırması komisyonları raporlarının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü sıralarında yer almasına ve görüşmelerinin, Genel Kurulun 1.6.2004 Salı günkü birleşiminde yapılmasına, ayrıca, bu birleşimde özel gündemde yer alacak işler ve sözlü sorular dışındaki diğer denetim konularının görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 27 nci sırasında yer alan 447 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 5 inci sırasına, 29 uncu sırasında yer alan 449 sıra sayılı kanun teklifinin 6 ncı sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 431 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 30 uncu sırasında yer alan 455 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 28 inci sırasında yer alan 448 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 2.6.2004 Çarşamba günkü birleşimde, sözlü soruların görüşülmemesine ve çalışma süresinin 431 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 3.6.2004 Perşembe günkü birleşimde de 448 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının:

 

1 inci sırasına alınan, orman köylülerinin sorunlarının araştırılarak, orman köylerinin kalkındırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan (10/69,118) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 450 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşme tamamlandı.

 

2 nci sırasına alınan, Samsun’da kurulma aşamasındaki mobil santralların ihale ve yer seçimleri süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuş bulunan (10/29,31) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 297 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşme, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi.

 

2 Haziran 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.52’de son verildi.

 

        

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN Yaşar TÜZÜN                     Karaman               Bilecik                         Kâtip Üye         Kâtip Üye