Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-05-20T13:31:00Z 2004-05-20T13:32:00Z 2004-05-20T13:32:00Z 1 68 388 3 1 476 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

91 inci Birleşim

20 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

 

25 Mayıs 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.27’de son verildi.

 

 

                       

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mevlüt AKGÜN            Mehmet DANİŞ

         Karaman       Çanakkale

       Kâtip Üye        Kâtip Üye