Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-05-12T06:40:00Z 2004-05-12T06:41:00Z 2004-05-12T06:41:00Z 1 70 404 3 1 496 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

85 inci Birleşim

6 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

 

Alınan karar gereğince, 7 Mayıs 2004 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ             Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye