Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 1601-01-01T00:00:00Z 2004-05-06T13:00:00Z 2004-05-06T13:00:00Z 2 68 391 3 1 480 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

79 uncu Birleşim

26 Nisan 2004 Pazartesi

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 27 Nisan 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.17’de son verildi.

 

 

                       

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

 

 

                       

 

Yaşar TÜZÜN       Suat KILIÇ

              Bilecik             Samsun

Kâtip Üye         Kâtip Üye