TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

66 ncı Birleşim

30 Mart 2004 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 31 Mart 2004 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.31'de son verildi.

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                               

                                                                İsmail ALPTEKİN

                                                                     Başkanvekili

 

                           

 

 

                           

 

 

 

                           

 

 

                  Suat KILIÇ                                                                                  Yaşar TÜZÜN

                     Samsun                                                                                            Bilecik

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye