Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 3 2004-03-31T08:05:00Z 2004-03-31T08:07:00Z 2004-03-31T08:07:00Z 2 100 572 4 1 702 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

65 inci Birleşim

25 Mart 2004 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

 

Oturum Başkanlığınca, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerinin Divanda hazır bulunamamaları nedeniyle, İçtüzüğün 55 inci maddesi hükmü uyarınca çalışmalara başlanılmasının mümkün olmadığına;

 

Grup Başkanvekilleri ve Kâtip Üyelerle önceden yapılan görüşmelerden, birleşime ara verilse bile, mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Başkanlık Divanının oluşturulmasına imkân bulunmadığının anlaşıldığına;

İlişkin açıklamada bulunuldu.

 

30 Mart 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.03’te son verildi.

 

 

                       

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili