TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

64 üncü Birleşim

24 Mart 2004 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

 

Oturum Başkanlığınca, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerinden birisinin Divanda hazır bulunamaması nedeniyle, İçtüzüğün 55 inci maddesi hükmü uyarınca çalışmalara başlanılmasının mümkün olmadığına;

 

Grup Başkanvekilleri ve Kâtip Üyelerle önceden yapılan görüşmelerden, birleşime ara verilse bile, mahallî idareler genel seçimleri nedeniyle, Başkanlık Divanının oluşturulmasına imkân bulunmadığının anlaşıldığına;

İlişkin açıklamada bulunuldu.

 

25 Mart 2004 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.03’te son verildi.

 

 

                                                                               

 

                                                                   Sadık YAKUT

                                                                     Başkanvekili

 

                                                                               

 

 

                                                                               

 

 

                                                                    Mevlüt Akgün

                                                                        Karaman

                                                                       Kâtip Üye