Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-02-28T14:29:00Z 2004-02-28T14:29:00Z 2004-02-28T14:29:00Z 2 408 2328 19 4 2858 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

59 uncu Birleşim

27 Şubat 2004 Cuma

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu, çeşitli turizm şirketlerine ait Mercedes O 403 otobüslerin, kaza anında veya seyir halinde alev alıp yanarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarına,

Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Türk parlamenterlerin sınır kapılarından vizesiz geçiş yapabilmeleri yönünde aldığı karara ve bu ülkeyi ziyaretlerindeki izlenimlerine,

Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, Kastamonu İli orman köylüsünün sorunları ile yoğun kar yağışı nedeniyle Tosya İlçesindeki fabrikalarda meydana gelen hasara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere,

İlişkin, gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Lüksemburg Meclis Başkanı Jean Spautz ,

Ukrayna Parlamento Başkanı Volodymyr Lytvyn,

Ve beraberlerindeki parlamento heyetlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının konuğu olarak ülkemizi resmî ziyaretlerine ilişkin Başkanlık tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere İsviçre’ye,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün, Türkiye-AB ilişkileri konusunda temas ve girişimlerde bulunmak üzere Belçika’ya,

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı: 146),

2 nci sırasında bulunan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı: 152),

3 üncü sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305),

Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğinden, ertelendi.

 

4 üncü sırasında bulunan, Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/731) (S. Sayısı: 349) görüşmelerine devam olunarak, 34 üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında, Grubuna;

Ankara Milletvekili Bayram Ali Meral, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas’ın,

Konya Milletvekili Ahmet Işık, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in,

Şahıslarına;

Sataşması nedenleriyle açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 28 Şubat 2004 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.52’de son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 


Yaşar TÜZÜN

            Bilecik

      Kâtip Üye

                     

          Mehmet DANİŞ

      Çanakkale

      Kâtip Üye

 


 

 

 

                       

 

                       

 

               Enver YILMAZ

                Ordu

        Kâtip Üye