Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-02-18T08:39:00Z 2004-02-23T09:06:00Z 2004-02-23T09:06:00Z 2 368 2102 17 4 2581 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

53 üncü Birleşim

17 Şubat 2004 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtarılışının 86 ncı yıldönümüne,

Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, Ilıca, Hasankale ve Köprüköy Deliçermik termal kaynak sularının yararları ile ekonomik anlamda daha çok yararlanabilmek için yapılması gerekenlere,

Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel, inşaat sektörünün sorunlarına, teknik denetimin önemine ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler alanındaki bazı konular hakkında (8/8),

İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 milletvekilinin, TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi konusunda (8/9),

Genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Genel Kurulun 17.2.2004 Salı günkü birleşiminde, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 139 uncu sırasında yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Kıbrıs konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin (8/7) esas numaralı Genel Görüşme önergesinin öngörüşmesinin yapılmasına, sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi, kabul edildi.

 

 

Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler’in, Balıkesir İlinde Altınoluk Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/64),

Kars Milletvekili Selami Yiğit’in, 4876 Sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2/191),

Doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra;

 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Kıbrıs konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/7), yapılan öngörüşmelerden sonra;

Kabul edilmediği açıklandı.

 

18 Şubat 2004 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.36’da son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                       

 

 

 

 

 

 

 

             Ahmet KÜÇÜK Suat KILIÇ                    Çanakkale             Samsun                                                       Kâtip Üye        Kâtip Üye