Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2004-01-29T14:14:00Z 2004-01-29T14:15:00Z 2004-01-29T14:15:00Z 2 68 389 3 1 477 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

49 uncu Birleşim

29 Ocak 2004 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 10 Şubat 2004 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.18’de son verildi.

                       

 

 

 

                       

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ Yaşar TÜZÜN

                Ordu                Bilecik

Kâtip Üye          Kâtip Üye