Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 154 1601-01-01T00:00:00Z 2004-01-09T07:50:00Z 2004-01-09T07:50:00Z 2 233 1329 11 2 1632 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

36 ncı Birleşim

24 Aralık 2003 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak iki oturum yaptı.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmeleri tamamlandı.

 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül,

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan,

İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, konuşmasında, şahıslarına;

Samsun Milletvekili Haluk Koç da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün, konuşmasında, Partisinin kurumsal kimliğine;

Sataşmaları nedeniyle birer açıklama yaptılar.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287), elektronik cihazla ayrı ayrı yapılan açıkoylamaları sonucunda, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçenin kabulü nedeniyle Genel Kurula hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

 

 

 

 

Genel Kurulun 25.Aralık 2003 Perşembe günü saat 13.00’te toplanmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

25 Aralık 2003 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 13.00’te toplanmak üzere birleşime 17.21’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Bülent ARINÇ

             Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mehmet DANİŞ Türkân MİÇOOĞULLARI

        Çanakkale                 İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye