Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-24T13:48:00Z 2003-12-24T13:48:00Z 2003-12-24T13:48:00Z 2 169 966 8 1 1186 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

35 inci Birleşim

23 Aralık 2003 Salı

 

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmelerine devam olunarak;

 

Maliye Bakanlığı 2004 malî yılı bütçesi ile 2002 malî yılı kesinhesabı kabul edildi.

Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının maddelerinin kabul edildiği ve açık oylamalarının 24 Aralık 2003 Çarşamba günkü birleşimde, son konuşmalardan sonra yapılacağı açıklandı.

 

 

 

Alınan karar gereğince, 24 Aralık 2003 Çarşamba günü saat 11.00’de toplanmak üzere, birleşime 00.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

               İsmail ALPTEKİN

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

               Enver YILMAZ              Türkân MİÇOOĞULLARI

                Ordu                  İzmir

Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

                       

 

              Ahmet KÜÇÜK

        Çanakkale

        Kâtip Üye