Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 618 2004-02-22T08:27:00Z 2004-01-09T07:49:00Z 2004-01-09T07:49:00Z 2 138 791 6 1 971 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

33 üncü Birleşim

21 Aralık 2003 Pazar

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak beş oturum yaptı.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmelerine devam olunarak;

 

Ulaştırma Bakanlığı,

Denizcilik Müsteşarlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Millî Eğitim Bakanlığı,

Yüksek Öğretim Kurulu,

Üniversiteler (53 adet),

 

2004 malî yılı bütçeleri ile 2002 malî yılı kesinhesapları, kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 22 Aralık 2003 Pazartesi günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 21.53’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

     Başkanvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mevlüt AKGÜN               Ahmet KÜÇÜK

          Karaman        Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye