Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 1 2003-12-19T11:10:00Z 2003-12-19T11:11:00Z 2003-12-19T11:11:00Z 3 258 1476 12 2 1812 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

30 uncu Birleşim

18 Aralık 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak, üç oturum yaptı.

 

 

Birinci ve İkinci Oturum

 

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı:  284, 286, 285, 287) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1 inci maddeleri okundu.

 

 

 

 

 

 

Bülent ARINÇ

                                                                    Başkan

 

 

 

 

 

                Mevlüt AKGÜN Yaşar TÜZÜN                     

          Karaman              Bilecik                                                Kâtip Üye         Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Oturum

 

 

20.12.2003 Cumartesi günü görüşülecek olan Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi ile 21.12.2003 Pazar günü görüşülecek olan Çevre ve Orman Bakanlığı Bütçelerinin karşılıklı olarak yerlerinin değiştirildiğine ilişkin Başkanlıkça duyuruda bulunuldu.

 

2004 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/688; 1/689; 1/656, 3/370, 3/372, 3/373; 1/657, 3/371) (S.Sayısı: 284, 286, 285, 287) görüşmelerine devam olunarak;

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

Cumhurbaşkanlığı,

Sayıştay Başkanlığı,

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 2002 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları kabul edildi.

 

Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, konuşmasında, Grubuna sataşması nedeniyle bir açıklama yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 19 Aralık 2003 Cuma günü saat 11.00'de toplanmak üzere, birleşime 22.20’de son verildi.

 

 

 

 

 

             Nevzat PAKDİL

     Başkanvekili

                       

 

 

 

 

 

            Mevlüt AKGÜN Yaşar TÜZÜN                     

          Karaman              Bilecik                                                Kâtip Üye         Kâtip Üye