Tutanak Özeti BIM Özet Özet Şablon.dot BIM 2 0 2004-01-13T11:21:00Z 2003-11-12T13:22:00Z 2003-11-12T13:22:00Z 2 418 2383 19 4 2926 9.3821 0 6 nk 6 nk 0

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

16 ncı Birleşim

11 Kasım 2003 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir, Iğdır’ın düşman işgalinden kurtarılışının 83 üncü,

Konya Milletvekili Ahmet Işık, Atatürk’ün 65 inci ölüm,

Yıldönümlerine ilişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Cumhuriyetimizin 80 inci yıldönümünde ve Atatürk’ü andığımız bir haftada, Türkiye’de kadının statüsüne ilişkin gündemdışı konuşmasına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül cevap verdi.

 

 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların (10/137),

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, futboldaki şike, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile ilgili iddiaların ve maçlardaki şiddet olaylarının nedenlerinin (10/138),

 

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Adalet,

Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu’nun, İnsan Hakları,

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Thierse’nin resmî davetine, beraberinde bir Parlamento heyetiyle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi, kabul edildi.

 

Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın; Küçük Esnaf ve Sanatkarlar ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifinin (2/110),

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Atatürk Millî Parkı Kanunu Teklifinin (2/159),

 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı.

 

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu (10/4) (S. Sayısı: 265) üzerindeki genel görüşmeye bir süre devam olundu.

 

 

Adalet Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe, Grubunca aday gösterilen Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe de, Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci,

 

Seçildiler.

 

12 Kasım 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.00’da son verildi.

                       

 

 

 

 

 

                       

 

 

   Yılmaz ATEŞ

     Başkanvekili

 

                       

 

 

 

                       

 

 

                       

 

             Mevlüt AKGÜN             Mehmet DANİŞ

          Karaman         Çanakkale

Kâtip Üye         Kâtip Üye