TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

13 üncü Birleşim

4 Kasım 2003 Salı

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Bosna-Hersek’in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatı nedeniyle, Bosna-Herseklilere başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, Bosna-Hersek’in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in vefatı nedeniyle, kişiliğine ve özgürlük mücadelesine,

Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya, millî geliri kişi başına 1 500 dolara kadar olan illere yapılacak teşviklere,

İlişkin, gündemdışı birer konuşma yaptılar.

Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, çalışma hayatında sağlık çalışanları yönünden görülen eksikliklere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu cevap verdi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisini İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinde temsil edecek grubu oluşturmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığınca aday gösterilen Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in üyeliğinin Başkanlık Divanınca kabul edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi uyarınca yenilenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 75 inci maddesine göre yeniden değerlendirilmek üzere hükümete geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarında bulunan tasarının hükümete geri verildiği açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 milletvekilinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için (10/131),

Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak (10/132),

Alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8, 48) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yurtdışı çalışmalarını 3 ayrı grup halinde yapacağına ve gidilecek ülkeler ile sürelere ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri,

Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın, Dilekçe,

İstanbul Milletvekili Ali Topuz’un, Plan ve Bütçe,

İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, Plan ve Bütçe,

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Avrupa Birliği Uyum,

Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Türkiye-AB Parlamento,

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi,

 

Genel Kurulun 4.11.2003 Salı günkü (bugün) birleşiminde; gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alan, 266 sıra sayılı ve (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun yapılacak olan görüşmelerinde; hükümet, komisyon ve siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmaların 45’er dakika, (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) önerge sahibi ve şahıslar adına yapılacak konuşmaların ise 20’şer dakika olmasına, bu birleşimde ve 5.11.2003 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 11 inci sırasında yer alan 227 sıra sayılı, 12 nci sırasında yer alan 229 sıra sayılı, 13 üncü sırasında yer alan 230 sıra sayılı, 14 üncü sırasında yer alan 231 sıra sayılı, 15 inci sırasında yer alan 232 sıra sayılı, 16 ncı sırasında yer alan 233 sıra sayılı, 45 inci sırasında yer alan 274 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın; 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu sıralarına alınmasına; 4.11.2003 Salı günkü birleşimde (10/9) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun görüşmelerinin ve seçimlerin bitimine kadar, 5.11.2003 Çarşamba günkü birleşimde gündemin 11 inci sırasına kadar olan işlerin görüşmelerinin bitimine kadar, 6.11.2003 Perşembe günkü birleşimde ise 272 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi;

Kabul edildi.

Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 milletvekilinin, yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı: 266) üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu,

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ile Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan,

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil,

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 2 üyelik için, Grubunca aday gösterilen Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ile İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu,

Seçildiler.

 

5 Kasım 2003 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.35’te son verildi.

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                   Sadık YAKUT

                                                                     Başkanvekili

 

 

 

 

                           

 

                           

 

                  Suat KILIÇ                                                                                 Ahmet KÜÇÜK

                     Samsun                                                                                          Çanakkale

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye