TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

12 nci Birleşim

30 Ekim 2003 Perşembe

 

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 4 Kasım 2003 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.13’te son verildi.

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                  Nevzat PAKDİL

                                                                     Başkanvekili

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                           

 

              Mevlüt AKGÜN                                                                    Türkân MİÇOOĞULLARI

                    Karaman                                                                                             İzmir

                   Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye